Aktualności


26 listopada 2018 - Nabór zgłoszeń do projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka..."

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 26.11.2018 r. ogłasza nabór zgłoszeń do projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka - integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa społeczności lokalnych - etap 1”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 19.12.2018 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 24 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem pmaj@rarinwestor.pl

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Ruda Śląska stawia na podwórka – integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa społeczności lokalnych - etap 1

 

 

09 listopada 2018 - Dzień wolny od pracy

Informujemy, że dzień 12 listopada br. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy, w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

31 października 2018 - Informacja ws. 2 listopada 2018

Informujemy, że Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. dnia 2 listopada 2018 r. będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

23 października 2018 - Przedłużenie naboru zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana – bis!”

Przedłużamy nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana – bis”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 25.10.2018 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Kierunek zmiana - bis!
 

15 października 2018 - Nabór zgłoszeń do projektu

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 15.10.2018 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka - integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa społeczności lokalnych - etap 1”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 09.11.2018 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 24 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem pmaj@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Projekty: Ruda Śląska stawia na podwórka.
 

8 października 2018 - Nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana – bis!”

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 08.10.2018 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana – bis”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 22.10.2018 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Kierunek zmiana - bis!

 

 

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w istniejących Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy
w istniejących podmiotach ekonomii społecznej. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu na podstawie oceny merytorycznej pomysłów oraz rozmów bezpośrednich z inicjatorami.

Wnioski o przyznanie wsparcia w formie papierowej należy:
złożyć w siedzibie RAR „INWESTOR” (w dni robocze w  godz.  8:00 – 16:00) lub wysłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.:
Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.
ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska

Czas trwania naboru:

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od dnia 21 lutego 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku. W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu. Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego (pobierz) Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji.
Informacji na tematy związane z naborem udzielają pracownicy OWES pod numerem telefonu   32 248 77 86 wew. 23, 24 lub adresem
e mail: mlipka@rarinwestor.pl, pblaszczyk@rarinwestor.pl

Kompletna dokumentacja, którą należy złożyć powinna zawierać:

 1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (pobierz)
 2. Kopia/wydruk odpisu z KRS.
 3. Statut i/lub inny dokument określający podstawę działania podmiotu (np. umowa spółki non-profit).
 4. Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (pobierz) wraz z analizą finansową (pobierz) – wymagana również wersja elektroniczna (przekazana na adres  e mail pblaszczyk@rarinwestor.pl).
 5. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy
 6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz)
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. (zarząd PES/PS, przyszli pracownicy, na których zatrudnienie PES/PS wnioskuje o przyznanie wsparcia) (pobierz)
 8. Oświadczenie:
  1. wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych (łącznie z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis) (pobierz) lub
  2. nie otrzymaniu takiej pomocy
 9.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)
 10. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (pobierz)
 11. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (pobierz)
 12. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy (pobierz)

Uwaga:
Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.

Przedsiębiorczość społeczna oraz DOTACJE na tworzenie miejsc pracy w PES.

W związku z ogłoszeniem naboru pomysłów na utworzenie stanowisk pracy:

 • w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych (PS)/ekonomizujących się Podmiotach Ekonomii Społecznej (PES),
 • w nowoutworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych (PS),

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” zapraszamy na spotkanie informacyjne.

Spotkanie odbędzie się w piątek 28 października 2016r. o godzinie 14:00  w siedzibie Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.; 
ul. Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska 

Uwaga: spotkanie dla PS i PES z terenu: Miasta Katowice, Miasta Bytom, Miasta Ruda Śląska, Miasta Piekary Śląskie, Powiatu Tarnogórskiego i Powiatu Lublinieckiego.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą e-mail: pblaszczyk@rarinwestor.pl. Wzór formularza zgłoszeniowego można pobrać tutaj.

Informacje na temat spotkania udzielane są pod numerem telefonu: 32 248 77 86 wew. 23 Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór do projektu Kierunek zmiana - 3 lipca 2017

Przedłużamy nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana”

Przedłużamy nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana” do dnia 21.07.2017r. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl

Regulamin ‚Kierunek zmiana’.pdf
Zal.1 – Formularz rekrutacyjny.docx
Zaświadczenie z zakładu pracy o przyczynie zwolnienia

Nabór zgłoszeń do projektu Kierunek zmiana - 16 maja 2017

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 16.05.2017 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór zgłoszeń trwać będzie do 30.06.2017r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl

Regulamin ‚Kierunek zmiana’.pdf
Zal.1 – Formularz rekrutacyjny.docx
Zaświadczenie z zakładu pracy o przyczynie zwolnienia

Dni otwarte Funduszy Europejskich - 12 maja 2017

Zapraszamy do uczestnictwa w kulturalnych imprezach, promujących obiekty, które dzięki unijnemu wsparciu rozwinęły swoją działalność. W każdym miejscu możesz wziąć udział w bezpłatnych atrakcjach, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z rodziną i przyjaciółmi w fotobudce!

Sprawdź, jakie bezpłatne atrakcje czekają na Ciebie w Twojej okolicy!

Czwartek 18 maja:

Dom Aniołów Stróżów
Katowice, ul. Gliwicka 148
Godz. 14.00 – 18.00
Atrakcje: Mam markę! – warsztaty dla dzieci; Strzał w 10-tkę! – animacje z nagrodami

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego
Cieszyn, Zamkowa 3B
Godz. 14.00 – 18.00
Atrakcje: Współprzestrzenie – działania plastyczne w terenie; Tablice interaktywne – animacje z nagrodami

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Centralny Zachodni
Ruda Śląska, ul. Wolności 6
Godz. 15.00 – 19.00
Atrakcje: Dekorowanie koszulek, Filcowanie na sucho; Kulki Quiz – animacje z nagrodami

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego
Rybnik, ul. Rudzka 13
Godz. 15.00 – 19.00
Atrakcje: Rakietowe Warsztaty; Szyfrokufry – animacje z nagrodami; RoboKids – klocki Lego;
Astrohunters – pokazy nieba i gwiazd

Piątek 19 maja:

Moja Przyjazna Komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego w Częstochowie oraz Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Rędziny
Częstochowa, Plac Biegańskiego
Godz. 10.00 – 14.00
Atrakcje: Autobus pełen zagadek; Układa mi się to! – giga puzzle – kolorowanki

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Częstochowa, Plac Biegańskiego
Godz. 10.00 – 14.00
Atrakcje: Zrób to sam/a! – warsztat tworzenia ekokosmetyków; Tablice interaktywne – animacje z na-grodami

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
Mikołów, Rynek
Godz. 14.00 – 18.00
Atrakcje: Pomagam? Zyskuję! – gra miejska; Giga Krzyżówka – gra wielkoformatowa

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Centralno-Wschodniego
Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 7
Godz. 14.00 – 18.00
Atrakcje: Kolorowe maskotki – warsztat rękodzieła; Magiczne koło – animacje z nagrodami; Rozgrzewka idealna – pokaz, jak przygotować się do treningu siłowego

Sobota 20 maja:

Mediateka XXIw.
Tychy, Al. Piłsudskiego 16
Godz. 11.00 – 15.00
Atrakcje: To brzmi eko! – warsztat tworzenia ekoinstrumentów; Łowimy Funduszaki – animacje z nagrodami; Bajkoteka; Kiermasz książki; Loteria fantowa

Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie
Żarki, ul. Ofiar Katynia 5
Godz. 13.00 – 17.00
Atrakcje: Ziarnko do ziarnka – program edukacyjny; Domino – gra wielkoformatowa

Centrum rekreacyjne i GeoPark w Glince
Ujsoły, Glinka 4
Godz. 11.00 – 15.00
Atrakcje: Łowcy skarbów – gra terenowa; Strzał w 10-tkę! – animacje z nagrodami

Rozbudowa infrastruktury aktywnych form turystyki Parku Śląskiego w Chorzowie
Chorzów, Park Śląski
Godz. 13.00 – 17.00
Atrakcje: Tor przeszkód z nagrodami; Giga Krzyżówka – gra wielkoformatowa

Niedziela 21 maja:

Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko
Czerwionka-Leszczyny, Rynek
Godz. 15.00 – 19.00
Atrakcje: „Tajemnicze przypadki rozbójnika Ramży” – gra terenowa; „Familokowe podwórko” – strefa animacji

Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym
Chorzów, Promenada Gen. J. Ziętka 7
Godz. 10.00 – 14.00
Atrakcje: Zwierzaki składaki – zabawa manualna; Domino – gra wielkoformatowa

Rozbudowa systemu detekcji wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych na terenie Gliwic
Gliwice, ul. Płowiecka 31
Godz. 14.00 – 18.00
Atrakcje: Miasteczko ruchu drogowego, „Łowimy Funduszaki” – animacje z nagrodami

Nabór do projektu Kierunek zmiana - 1 marca 2017

Przedłużamy czwarty nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana”

Przedłużamy czwarty nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana” do dnia 15.03.2017r. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl

Regulamin ‚Kierunek zmiana’.pdf
Zal.1 – Formularz rekrutacyjny.docx
Zaświadczenie z zakładu pracy o przyczynie zwolnienia

Strona 1 z 6
123456

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.