Aktualności


10 czerwca 2019 - Nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana – bis”.

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 10.06.2019 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana – bis”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 19.06.2019 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Kierunek zmiana - bis!

5 czerwca 2019 - Nabór zgłoszeń do projektu „Moje małe zmiany w kierunku pracy”

 

Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. informuje, że od 05.06.2019 r. rozpoczyna III nabór zgłoszeń do projektu „Moje małe zmiany w kierunku pracy”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 14.06.2019 r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.
Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Moje małe zmiany w kierunku pracy.

 

 

20 maja 2019 - Nabór zgłoszeń do projektu „Moje małe zmiany w kierunku pracy”

 

Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. informuje, że od 20.05.2019 r. rozpoczyna trzecią edycję naboru zgłoszeń do projektu „Moje małe zmiany w kierunku pracy”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 31.05.2019 r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.
Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Moje małe zmiany w kierunku pracy.

 

 

8 maja 2019 - Nabór zgłoszeń do projektu „Moje małe zmiany w kierunku pracy”

 

Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. informuje, iż rozpoczyna 2 edycję naboru zgłoszeń do projektu „Moje małe zmiany w kierunku pracy”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 14.05.2019 r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.
Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Moje małe zmiany w kierunku pracy.

 

 

30 kwietnia 2019 - Informacja ws. 2 maja 2019

Informujemy, że Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. dnia 2 maja 2019 r. będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

24 kwietnia 2019 - Nabór zgłoszeń do projektu „Moje małe zmiany w kierunku pracy”

 

Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. informuje, że od 23.04.2019 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Moje małe zmiany w kierunku pracy”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 07.05.2019 r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.
Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Moje małe zmiany w kierunku pracy.

 

 

 

10 kwietnia 2019 - Nabór zgłoszeń do projektu „Moje małe zmiany w kierunku pracy”

 

Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. informuje, że od 10.04.2019 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Moje małe zmiany w kierunku pracy”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 19.04.2019 r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.
Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Moje małe zmiany w kierunku pracy.

 

 


 

26 marca 2019 - Ruda Śląska stawia na podwórka i… daje zatrudnienie!

Do Rudzkiej Agencji Rozwoju od zawsze zgłasza się wiele osób. Najczęściej przychodzą z pytaniami o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, środki na rozwój firmy czy pożyczki. I właśnie z tym RAR jest kojarzona – ze wsparciem przedsiębiorczości. Jednak oprócz tego, od kilku lat, zajmuje się szeroko rozumianą promocją zatrudnienia.

Obecnie realizuje kilka projektów, którychcelem jest podniesienie kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia przez osoby niepracujące. Jednym z nich jest projekt „Ruda Śląska stawia na podwórka…”. Osoby, które nie pracują i mieszkają na terenach rewitalizowanych Rudy Śląskiej mogą liczyć na wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego oraz szkoleń „szytych na miarę” pod kątem konkretnych potrzeb. Zostały już zorganizowane szkolenia takie jak: kosmetyczka, spawacz, kadry i płace, profesjonalne sprzątanie, czy wózki widłowe i pewnie będzie jeszcze wiele innych. A na tym nie koniec – w realizowanych projektach jest jeszcze możliwość skorzystania z tzw. subsydiowanego zatrudnienia, czyli sfinansowania wynagrodzenia danej osoby w wybranej przez nią firmie. Jak podkreśla Katarzyna Wochnik – Prezes RAR „Każda z osób uczestniczących w projekcie z subsydiowanym zatrudnieniem bez problemu znajduje pracę w przedsiębiorstwie, w którym chce. Atutem tego projektu jest indywidualne podejście zarówno do pracownika, jak i do potencjalnego pracodawcy. Dokonujemy doboru pracownika do pracodawcy lub pracodawcy do pracownika. Liczymy tutaj na efekt długofalowy, a nie zatrudnienie przez kilka miesięcy. Takie podejście w promocji zatrudnienia do tej pory nam świetnie wychodzi”.

Dlatego Rudzka Agencja Rozwoju prowadzi stały nabór osób, które chcą znaleźć pracę lub podnieść swoje kwalifikacje dzięki indywidualnie dopasowanym szkoleniom. Osoby zainteresowane mogą zgłosić się w biurze Agencji przy ul. Wolności 6, mailowo pod adresem: bp@rarinwestor.pl lub telefonicznie pod numerem 32 248 77 86 wew. 24 lub 23.

 

 

27 lutego 2019 - Podziękowanie

Podziękowanie za współpracę dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAR "INWESTOR" Sp. z o.o. Pana Arkadiusza Ludynia

Z dniem 26 lutego 2019 roku Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej RAR "INWESTOR" Sp. z o.o. Pan Arkadiusz Ludynia przestał pełnić swoją funkcję w Spółce.
Zarząd RAR "INWESTOR" Sp. z o.o.  dziękuje Panu Arkadiuszowi Ludynia za jego udział i pracę w Radzie Nadzorczej w okresie sprawowania funkcji Przewodniczącego organu nadzorującego Spółkę.

 

 

20 lutego 2019 - e-akta, bezpłatne szkolenia w chorzowskim ZUS

Prościej, taniej – e-akta, czyli mniej obowiązków dla przedsiębiorców, większe bezpieczeństwo dla pracowników.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja to rozwiązania, jakie weszły w życie z początkiem roku. Główne zalety projektu to łatwiejsza obsługa dokumentów i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności.

Jesteś przedsiębiorcą bądź prowadzisz biuro rachunkowe i chcesz wiedzieć więcej na temat:

  • projektu e-akta,
  • zmian w formularzach zgłoszeniowych,
  • programu Płatnik?

weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez ZUS Oddział w Chorzowie.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej ZUS.

 

 

 

18 grudnia 2018 - Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Moja firma – mój sukces”

 

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Nabór trwać będzie od 18.12.2018 r. do 24.01.2019 r. Uczestnicy zobowiązani są złożyć Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa oraz załączniki:

a) potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń oraz 100% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, 

b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), 

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), 

d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (zał. 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), 

e) zbiór oświadczeń (zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości): 

  • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
  • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, 
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, 
  • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań, 
  • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,

f) oświadczenie o statusie podatnika VAT (zał. nr 18 do niniejszego Regulaminu).

 

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu: 

g) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu, 

h) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Dokumentację należy składać w 2 egzemplarzach  w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru
znajdującego się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 osobiście biurze projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres:
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska
lub w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: bp@rarinwestor.pl .

 


 

18 grudnia 2018 - Skrócenie czasu pracy

Informujemy, że Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. w dniach 24.12.2018 r. i 31.12.2018 r. będzie czynna w godzinach od 8:00 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Strona 1 z 7
1234567

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.