Aktualności


26 listopada 2018 - Nabór zgłoszeń do projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka..."

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 26.11.2018 r. ogłasza nabór zgłoszeń do projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka - integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa społeczności lokalnych - etap 1”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 19.12.2018 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 24 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem pmaj@rarinwestor.pl

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Ruda Śląska stawia na podwórka – integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa społeczności lokalnych - etap 1

 

 

09 listopada 2018 - Dzień wolny od pracy

Informujemy, że dzień 12 listopada br. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy, w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

31 października 2018 - Informacja ws. 2 listopada 2018

Informujemy, że Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. dnia 2 listopada 2018 r. będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

23 października 2018 - Przedłużenie naboru zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana – bis!”

Przedłużamy nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana – bis”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 25.10.2018 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Kierunek zmiana - bis!
 

15 października 2018 - Nabór zgłoszeń do projektu

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 15.10.2018 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka - integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa społeczności lokalnych - etap 1”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 09.11.2018 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 24 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem pmaj@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Projekty: Ruda Śląska stawia na podwórka.
 

8 października 2018 - Nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana – bis!”

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 08.10.2018 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana – bis”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 22.10.2018 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Kierunek zmiana - bis!

 

 

15 czerwca 2018 - Zaproszenie do udziału w dwudniowych wizytach studyjnych

Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (pracowników i wolontariuszy) z terenu subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego tj. m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego do udziału w dwudniowych wizytach studyjnych w Bałtowie organizowanych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

Zaplanowano 4 terminy wizyt studyjnych dla Uczestników Projektów:

1. termin 30 czerwca – 1 lipca 2018r.
2. termin 2 -3 lipiec 2018r.
3. termin 5 -6 lipiec 2018r.
4. termin 9-10 lipca 2018r.

Program każdej wizyty będzie poświęcony dobrym praktykom w ekonomii społecznej i prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego. W ramach wizyty Uczestnicy Projektu zwiedzą wybrane Przedsiębiorstwa  Społeczne na terenie Bałtowa.

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony będzie przejazd autokarem (miejsca zbiórki – do ustalenia), zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach w przedsiębiorstwach społecznych. Szczegółowy program zostanie przedstawiony wkrótce na stronie internetowej www.rarinwestor.pl

Rekrutacja odbędzie się na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych. O zakwalifikowaniu się na wyjazd będzie decydować kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilość zgłoszeń zostaną zakwalifikowane maksymalnie 2 osoby z danego Podmiotu Ekonomii Społecznej
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego wskazując w nim wybrany termin wizyty na adres pmaj@rarinwestor.pl
•    wizyta I (30.06 – 01.07) oraz wizyta II (2-3 06) - termin na zgłoszenia upływa 21 czerwca 2018r. o godzinie 16.00,
•    wizyta III (5-6 07) oraz wizyta IV (9-10 07) - termin na zgłoszenia  upływa  27 czerwca 2018r. o godzinie 16.00.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny w zakładce "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej".

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Piotrem Maj lub Marcinem Lipką pod nr tel. 32 248-77-86 wew. 24.

6 kwietnia 2018 - Zmiana udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o. informuje, że otrzymała zgodę z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wszystkim uczestnikom w wysokości 850,00 PLN miesięcznie. Wobec tego maksymalna wnioskowana kwota wsparcia pomostowego przedłużonego wynosi 5100,00 PLN i przeznaczona jest dla wszystkich uczestników projektu (pierwotnie planowano przyznanie wsparcia dla 50% uczestników). Dodatkowo wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej dla uczestników projektu, które wynosiło maksymalnie 6 godzin, dostępne będzie w bardziej elastycznej formie (bez określenia limitu) dostosowanej do potrzeb uczestników.


Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z wyszczególnieniem zmian dostępny jest w zakładce 50 lat doświadczenia .

 


 

7 marca 2018 - Szkolenie „Praktyczne wypełnianie sprawozdania finansowego za 2017 r. w organizacjach pozarządowych”

Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. zaprasza na darmowe szkolenie z zakresu „Praktyczne wypełnianie sprawozdania finansowego za 2017 r. w organizacjach pozarządowych”, które odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. w godzinach 8:00 – 16:30 w siedzibie Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor”  Sp. z o.o., ul Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (pracowników i wolontariuszy) z terenu subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego tj. m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego.

Celem szkolenia jest  dostarczenie uczestnikom kompendium wiedzy, poparte licznymi przykładami,  z zakresu wypełniania sprawozdania finansowego w organizacjach pozarządowych. Zajęcia będą łączyły część teoretyczną z praktyczną, m.in. zostanie przeprowadzony  wykład w oparciu o prezentację multimedialną, ćwiczenia indywidualne i grupowe, wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia, a trenerem.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz catering

Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Bartosiewicz – absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Justyna Bartosiewicz, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych  i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca. Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice,. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (wzory w załączeniu) do dnia 14 marca 2018r. na adres mailowy pmaj@rarinwestor.pl lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem 32 248-77-86 wew. 24. lub 501-307-145.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsza forma wsparcia dla każdego podmiotu poprzedzona jest diagnozą potrzeb PES i wytyczeniem indywidualnej ścieżki wsparcia. Po otrzymaniu zgłoszeń pracownik OWES skontaktuje się z każdym PES indywidualnie celem zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. oryginałów formularzy zgłoszeniowych, karta diagnozy dla PES, umowy doradczo – szkoleniowej, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis, oświadczenia o wartości otrzymanej pomocy de minimis.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

26 lutego 2018 - Bezpłatne szkolenie z zakresu „Polityka rachunkowości w organizacjach pozarządowych”

Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu „Polityka rachunkowości w organizacjach pozarządowych”, które odbędzie się w dniu 09 marca 2018 r. w godzinach 8:00 - 16:30 w siedzibie Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o., ul Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (pracowników i wolontariuszy) z terenu subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego tj. m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego.

Celem szkolenia jest  dostarczenie uczestnikom kompendium wiedzy, poparte licznymi przykładami,  z zakresu polityki rachunkowości w organizacjach pozarządowych. Zajęcia będą łączyły część teoretyczną z praktyczną, m.in. zostanie przeprowadzony  wykład w oparciu o prezentację multimedialną, ćwiczenia indywidualne i grupowe, wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia, a trenerem.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz catering

Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Bartosiewicz – właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach. Pani Justyna jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Prowadzone Biuro Rachunkowe specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze rachunkowej i podatkowej spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach. Aktualnie pełni również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2012r. zakończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (wzory w załączeniu) do dnia 02 marca 2018r. na adres mailowy pmaj@rarinwestor.pl lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem 32 248-77-86 wew. 24. lub 501-307-145.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsza forma wsparcia dla każdego podmiotu poprzedzona jest diagnozą potrzeb PES i wytyczeniem indywidualnej ścieżki wsparcia. Po otrzymaniu zgłoszeń pracownik OWES skontaktuje się z każdym PES indywidualnie celem zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. oryginałów formularzy zgłoszeniowych, karta diagnozy dla PES, umowy doradczo – szkoleniowej, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się 
o pomoc de minimis, oświadczenia o wartości otrzymanej pomocy de minimis.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Strona 2 z 7
1234567

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.