Aktualności


9 stycznia 2017 - Pomoc de minimis w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. realizująca projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion centralny zachodni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020. informuje, iż pomoc de minimis na wsparcie doradczo-szkoleniowe w ramach OWES udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r, w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U z 2015r. poz.1073) o numerze referencyjnym SA.43592(2015/X)

30 grudnia 2016 - Cykl szkoleń „SZKOŁA LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” zaprasza do udziału w cyklu szkoleń „SZKOŁA LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji liderskich osób działających na rzecz środowisk lokalnych, zwiększenie efektywności i profesjonalizmu ich działalności   w obszarze ekonomii społecznej.

W Szkole Liderów Ekonomii Społecznej uczestniczyć mogą osoby które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego tj. m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiat tarnogórski, powiat lubliniecki, będące liderami, członkami, pracownikami lub wolontariuszami podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie ww. powiatów.

Szkolenia będą odbywały się w siedzibie Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o., ul Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska. Zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe i wyżywienie.

Program szkolenia:

 • ABC ekonomii społecznej – podstawowe pojęcia, prawne podstawy zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (8h).
 • Jak diagnozować potrzeby lokalne (16h).
 • Pozyskiwanie funduszy na finansowanie działań w obszarze ekonomii społecznej (8h).
 • Praca metodą projektów w społecznościach lokalnych, podstawy zarządzania projektami (16h).
 • Trening umiejętności liderskich (16h)

Terminy zjazdów:

 • 21-22.01.2017 (od godziny 8.00 do godziny 16.30) – Trening umiejętności liderskich (16h)
 • 04.02.2017 (od godziny 8.00 do godziny 16.30) – ABC ekonomii społecznej (8h).
 • 18-19.02.2017 (od godziny 8.00 do godziny 16.30) – Jak diagnozować potrzeby lokalne (16h).
 • 26.02.2017 (od godziny 8.00 do godziny 16.30) – Pozyskiwanie funduszy na finansowanie działań

w obszarze ekonomii społecznej (8h).

 • 11-12.03.2017 (od godziny 8.00 do godziny 16.30) – Praca metodą projektów w społecznościach lokalnych, podstawy zarządzania projektami (16h).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (wzory w załączeniu) do dnia 16 stycznia 2017r. na adres mailowy mlipka@rarinwestor.pl lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem 32 248-77-86 wew. 24. lub 501-307-145.

Liczba miejsc: 12

Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany
w formularzu adres co najmniej 2 dni przed pierwszym zjazdem.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

21 grudnia 2016 - Szkolenie "Księgowe zamknięcie roku 2016 oraz podatek Vat w PES"

Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. zaprasza na darmowe szkolenie z zakresu „Księgowe zamknięcie roku 2016 oraz podatek VAT w PES”, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017 r. w godzinach 8:00 – 16:30 w siedzibie Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o., ul Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (pracownikówi wolontariuszy) z terenu subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego tj. m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu rachunkowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej, w tym:

Działalność gospodarcza w podmiocie ekonomii społecznej, odpłatna i nieodpłatna.

 1. Dokumentacja księgowa w PES.
 2. Prowadzenie działalności w PES, a ewidencja księgowa.
 3. Sprawozdanie finansowe za rok 2016r.
 4. Rozliczanie z tytułu podatku dochodowego.
 5. Ujęcie różnic rachunkowych i podatkowych.
 6. Zwolnienia podatkowe dla PES
 7. Podatek VAT w PES.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz catering.

Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Bartosiewicz – właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach. Pani Justyna jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Prowadzone Biuro Rachunkowe specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze rachunkowej i podatkowej spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach. Aktualnie pełni również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2012r. zakończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (wzory w załączeniu) do dnia 5 stycznia 2017r. na adres mailowy pmaj@rarinwestor.pl lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem 32 248-77-86 wew. 24. lub 501-307-145.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsza forma wsparcia dla każdego podmiotu poprzedzona jest diagnozą potrzeb PES i wytyczeniem indywidualnej ścieżki wsparcia. Po otrzymaniu zgłoszeń pracownik OWES skontaktuje się z każdym PES indywidualnie celem zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. oryginałów formularzy zgłoszeniowych, karta diagnozy dla PES, umowy doradczo – szkoleniowej, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia
o wartości otrzymanej pomocy de minimis.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

6 grudnia 2016 - Ranking pomysłów zgłoszonych w ramach drugiego naboru

Informujemy o zakończeniu oceny pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwach społecznych. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

6 grudnia 2016 - Trzeci nabór do projektu Kierunek zmiana

Trzeci nabór do projektu „Kierunek zmiana”

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 06.12.2016 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Trzecia tura naboru trwać będzie do 13.01.2017r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl

17 listopada 2016 - Szkolenie "Ochrona danych osobowych w Podmiotach Ekonomii Społecznej"

Czy wiesz co to jest GIODO?

Czy Twoja organizacja ma obowiązek rejestracji bazy danych osobowych u GIODO?

Na te i inne pytania z zakresu ochrony danych osobowych dowiesz się na szkoleniu „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ”, które odbędzie się w dniu 08 grudnia 2016r. w godzinach 9:00 – 17:30 w Sali Sesyjnej Rady Miasta w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska. Szkolenie organizowane jest przez Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (pracowników i wolontariuszy) z terenu subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego tj. m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę dotyczącą teorii i praktyki związanej ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych; dowiesz się czy Twoja organizacja ma obowiązek rejestrowania baz danych u GIODO, czy może posiadane zbiory danych osobowych zwolnione są z obowiązku rejestracji.

Program szkolenia:

 1. Pojęcie danych osobowych i innych podstawowych pojęć; akty prawne regulujące ochronę danych osobowych.
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony danych osobowych.
 3. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych i ich praktyczne stosowanie.
 4. Zasady udostępniania danych osobowych; dostęp do informacji publicznej – konflikt z ochroną danych osobowych; warunki udostępniania informacji publicznej.
 5. Administrowanie danymi osobowymi – kto może być administratorem danych osobowych, obowiązki administratora danych osobowych.
 6. Organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia danych osobowych.
 7. Wymagania ustawowe w zakresie tradycyjnego przetwarzania danych osobowych warunki, jakim powinny odpowiadać systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 8. Rejestracja zbiorów danych osobowych. Praktyczne korzystanie z systemu e – GIODO.
 9. Dokumentacja ochrony danych osobowych – polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych – zasady opracowywania i wdrażania dokumentów, wymagane i zalecane elementy.
 10. Sankcje przewidziane ustawą o ochronie danych osobowych i inne konsekwencje jej naruszenia; sankcje administracyjne; Kontrole PIP i GIODO

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz catering

Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Bartosiewicz – właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach. Pani Justyna jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Prowadzone Biuro Rachunkowe specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze rachunkowej i podatkowej spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach. Aktualnie pełni również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2012r. zakończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (wzory w załączeniu) do dnia 28 listopada 2016r. na adres mailowy pmaj@rarinwestor.pl lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem 32 248-77-86 wew. 24.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsza forma wsparcia dla każdego podmiotu poprzedzona jest diagnozą potrzeb PES i wytyczeniem indywidualnej ścieżki wsparcia. Po otrzymaniu zgłoszeń pracownik OWES skontaktuje się z każdym PES indywidualnie celem zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. oryginałów formularzy zgłoszeniowych, karta diagnozy dla PES, umowy doradczo – szkoleniowej, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia o wartości otrzymanej pomocy de minimis.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

16 listopada 2016 - Szkolenie „Podatki w PES, ze szczególnym uwzględnieniem VAT”

Szanowni Państwo, Z przyczyn organizacyjnych szkolenie „Podatki w PES, ze szczególnym uwzględnieniem VAT” , organizowane przez Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o.  w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” z dnia 02.12.2016r. zostało przełożone na dzień 09.12.2016r. Za utrudnienia przepraszamy.

9 listopada 2016 - Wyniki wniosków na utworzenie stanowiska pracy w istniejących PES

W dniu 8 listopada 2016 r. w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 6 Komisja Oceny Wniosków poddała ocenie merytorycznej wnioski na utworzenie stanowisk pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

8 listopada 2016 - Nabór zgłoszeń do projektu "Kierunek Zmiana"

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 08.11.2016 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Druga tura naboru trwać będzie do 30.11.2016r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl

3 listopada 2016 - Szkolenie "Podatki w PES, ze szczególnym uwzględnieniem VAT"

Czy wiesz, że podatnikiem VAT może być nie tylko przedsiębiorstwo, czy NGO prowadzący działalność gospodarczą? Czy wiesz, że przeciętna organizacja również może stać się podatnikiem VAT? Jeżeli odpowiedź brzmi NIE lub masz wątpliwości Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni zaprasza na szkolenie „Podatki w PES, ze szczególnym uwzględnieniem VAT, które odbędzie się w dniu 02 grudnia 2016r. w godzinach 8:00 – 16:30 w siedzibie Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o., ul Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (pracowników i wolontariuszy) z terenu subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego tj. m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz catering.

Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Bartosiewicz – właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach. Pani Justyna jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Prowadzone Biuro Rachunkowe specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze rachunkowej i podatkowej spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach. Aktualnie pełni również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2012r. zakończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (wzory w załączeniu) do dnia 21 listopada 2016r. na adres mailowy pmaj@rarinwestor.pl lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem 32 248-77-86 wew. 24.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsza forma wsparcia dla każdego podmiotu poprzedzona jest diagnozą potrzeb PES i wytyczeniem indywidualnej ścieżki wsparcia. Po otrzymaniu zgłoszeń pracownik OWES skontaktuje się z każdym PES indywidualnie celem zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. oryginałów formularzy zgłoszeniowych, karta diagnozy dla PES, umowy doradczo – szkoleniowej, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia
o wartości otrzymanej pomocy de minimis.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

25 października 2016 - Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w istniejących Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy
w istniejących podmiotach ekonomii społecznej. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu na podstawie oceny merytorycznej pomysłów oraz rozmów bezpośrednich z inicjatorami.

Wnioski o przyznanie wsparcia w formie papierowej należy:
złożyć w siedzibie RAR „INWESTOR” (w dni robocze w  godz.  8:00 – 16:00) lub wysłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.:
Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.
ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska

Czas trwania naboru:

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od dnia 21 lutego 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku. W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu. Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego (pobierz) Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji.
Informacji na tematy związane z naborem udzielają pracownicy OWES pod numerem telefonu   32 248 77 86 wew. 23, 24 lub adresem
e mail: mlipka@rarinwestor.pl, pblaszczyk@rarinwestor.pl

Kompletna dokumentacja, którą należy złożyć powinna zawierać:

 1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (pobierz)
 2. Kopia/wydruk odpisu z KRS.
 3. Statut i/lub inny dokument określający podstawę działania podmiotu (np. umowa spółki non-profit).
 4. Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (pobierz) wraz z analizą finansową (pobierz) – wymagana również wersja elektroniczna (przekazana na adres  e mail pblaszczyk@rarinwestor.pl).
 5. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy
 6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz)
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. (zarząd PES/PS, przyszli pracownicy, na których zatrudnienie PES/PS wnioskuje o przyznanie wsparcia) (pobierz)
 8. Oświadczenie:
  1. wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych (łącznie z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis) (pobierz) lub
  2. nie otrzymaniu takiej pomocy
 9.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)
 10. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (pobierz)
 11. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (pobierz)
 12. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy (pobierz)

Uwaga:
Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.

25 października 2016 - Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy
w istniejących podmiotach ekonomii społecznej. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu na podstawie oceny merytorycznej pomysłów oraz rozmów bezpośrednich z inicjatorami.

Wnioski o przyznanie wsparcia w formie papierowej należy:

 • złożyć w siedzibie RAR „INWESTOR” (w dni robocze w  godz.  8:00 – 16:00);
 • wysłać za  pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.:

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.
ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska

Czas trwania naboru:

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od dnia 26 października 2016 roku do dnia 30 grudnia 2016 roku.

W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego (pobierz)

Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji.

Informacji na tematy związane z naborem udzielają pracownicy OWES pod numerem telefonu   32 248 77 86 wew. 23, 24 lub adresem
e-mail: mlipka@rarinwestor.pl, pblaszczyk@rarinwestor.pl

Kompletna dokumentacja, którą należy złożyć powinna zawierać:

 1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (pobierz)
 2. Kopia/wydruk odpisu z KRS.
 3. Statut i/lub inny dokument określający podstawę działania podmiotu (np. umowa spółki non-profit).
 4. Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (pobierz) wraz analizą finansową (pobierz) – wymagana również wersja elektroniczna (przekazana na adres  e-mail pblaszczyk@rarinwestor.pl).
 5. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy
 6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz)
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. (zarząd PES/PS, przyszli pracownicy, na których zatrudnienie PES/PS wnioskuje o przyznanie wsparcia) (pobierz)
 8. Oświadczenie:
  1. o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych (łącznie z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis) (pobierz) lub
  2. nie otrzymaniu takiej pomocy
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)
 10. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (pobierz)
 11. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (pobierz)
 12. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy (pobierz)

Uwaga:
Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.

Strona 6 z 7
1234567

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.