11 października 2021 – Podziękowanie

Podziękowanie za współpracę dla Pana Przemysława Majdan – Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAR "INWESTOR" Sp. z o.o.

Pan Przemysław Majdan zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej RAR "INWESTOR" Sp. z o.o.

Zarząd RAR "INWESTOR" Sp. z o.o. dziękuje Panu Przemysławowi Majdan za jego udział i pracę w Radzie Nadzorczej
w okresie sprawowania funkcji Przewodniczącego organu nadzorującego Spółkę.

Scroll to Top
Skip to content