Fundusz pożyczkowy FP-IV

LINIA POŻYCZEK DLA MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Pożyczki dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w ramach Funduszu Pożyczkowego Komponent FP-IV.

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI
Pożyczka na bieżące wydatki udzielana jest w kwocie od 15 000,00 zł. do 250 000,00 zł.
Pożyczka na wydatki inwestycyjne udzielana jest  w kwocie 25 000,00 zł. do 400 000,00 zł.

PRZEZNACZENIE POŻYCZEK

Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie:

 1. Wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług.
 2. Spłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z przetworzeniem / sprzedażą/ świadczeniem usług.
 3. Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, leasingu bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie: 

 • Zakupu nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • Zakupu gruntu przewidzianego na potrzeby inwestycji związanej z działalnością gospodarczą,
 • Budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • Zakupu maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej w tym również środków transportu bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • Zakupu wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • Nakładów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, projektowej itp.,
 • Innych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

WKŁAD WŁASNY
min. 25% kwoty pożyczki.

OKRES KREDYTOWANIA
Pożyczki na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą być udzielane na okres do 48 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 3 miesięcy.

Pożyczki na wydatki inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 120 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 6 miesięcy.

OPROCENTOWANIE
Stopa referencyjna (stopa bazowa Komisji Europejskiej + marża 2,5-4%)
Od 1 stycznia 2024 r. stopa bazowa wynosi 5,68%.

PROWIZJA

3% kwoty pożyczki 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ:

 • Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
 • Podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

BRAK OPŁAT ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU I WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ POŻYCZKI
Szczegółowe informacje na temat warunków udzielanych pożyczek zawarte są w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego Komponent FP-IV  z dnia 01.10.2018 r.

 

KONTAKT

Szczegółowe informacje można uzyskać w RAR INWESTOR Sp. z o.o., ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska, pod numerami telefonów  032 2487-786, 032 2442 187, pod adresem e-mail: fundusz@rarinwestor.pl oraz na stronie internetowej www.rarinwestor.plgdzie dostępne są dokumenty do pobrania.Dokumenty do pobrania:

Scroll to Top
Skip to content