HoReCa - Dotacje na inwestycje

Wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

nOWES

Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez tworzenie miejsc pracy.

Kształtowanie Zawodowych Umiejętności: Rudzki Model Edukacji

Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu.
Scroll to Top
Skip to content