Misja i wizja

Misją Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
jest dążenie do ciągłego rozwoju firmy oraz jej pracowników,
a także świadczenie wysokiej jakości usług spełniających oczekiwania naszych klientów

Wizją naszej organizacji jest nieustanne inwestowanie w wiedzę i rozwój,
dążenie do biznesowej doskonałości, a tym samym zwiększanie potencjału i wartości firmy.
Nasze działania opieramy o współpracę z sektorem nauki, instytucjami badawczo – rozwojowymi i otoczeniem biznesowym,
a także działamy na rzecz rozwoju regionu. Tworzymy kulturę innowacji, kreatywności i rozwoju.

Scroll to Top
Skip to content