Fundusz Pożyczkowy – O Funduszu

Fundusz Pożyczkowy prowadzony przez Rudzką Agencję Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. jako poza bankowa instytucja finansowa udziela niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1998 roku.

Zakres funkcjonowania funduszu to województwo śląskie i województwa ościenne.

Celem funkcjonowania funduszu wspieranie przedsiębiorstw poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek oraz rozwój naszego regionu.

Przeznaczenie pożyczek obejmuje zarówno wydatki na :

  • cele bieżące (m.in. zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);
  • inwestycje (m.in. remont i adaptacje pomieszczeń, nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Komponenty pożyczkowe

          RAR INWESTOR Sp. z o.o. od 2010 roku jest członkiem Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych w Kielcach. Organizacja ta reprezentuje na szczeblu ogólnokrajowym interesy funduszy pożyczkowych z całej Polski, wspierając ich działania w celu rozwoju regionów i sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Scroll to Top
Skip to content