50 lat doświadczenia

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „50 lat doświadczenia”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy

DZIAŁANIA 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

PODDZIAŁANIE 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkursProjekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, powyżej 50 roku życia, którzy:

 • zamieszkują województwo śląskie i chcą na jego terenie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
 • w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły działalności gospodarczej.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • Wysokiej jakości szkoleń z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej o różnych stopniach zaawansowania.
 • Indywidualnych konsultacji przy sporządzaniu biznes planu.
 • Doradztwa i opieki biznesowej po założeniu działalności.

Oraz pomoc finansową w postaci:

 • dotacji  na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 413,25 zł,
 • comiesięcznego wsparcia pomostowego, pozwalającego pokryć bieżące wydatki związane z działalnością gospodarczą przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy (z możliwością przedłużenia wsparcia o kolejne 6 miesięcy).

Cel główny projektu:
Rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa wśród 40 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców województwa śląskiego powyżej 50 roku życia, poprzez udzielenie indywidualnego i kompleksowego wsparcia szkoleniowego, doradczego i finansowego prowadzącego do rozpoczęcia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 1 937 400,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 840 530,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 28.02.2019 r.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Utworzenie 40 podmiotów gospodarczych, zapewniających miejsca pracy dla Uczestników Projektu, ale również dających możliwość tworzenia nowych stanowisk pracy.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy:

 • podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • poprawią sytuację zawodową i zwiększą swoją pozycję na rynku pracy,
 • uzyskają bezzwrotną pomoc finansową w postaci dotacji i wsparcia pomostowego.
   

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!


Kontakt:
Osobiście w biurze projektu w siedzibie RAR INWESTOR
pod tel. 32 248 77 86 wew. 23 lub 22
lub drogą e-mail: 
bp@rarinwestor.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

Scroll to Top
Skip to content