Projekty / Młodzi Przebojowi

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. wraz z „PRO-INWEST” S.C. ANDRZEJ DOBROWOLSKI, DANUTA DOBROWOLSKA, MAŁGORZATA DOBROWOLSKA (Partner Projektu) zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi przebojowi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 

OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne

DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja

PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Tryb konkursowy
 

Projekt skierowany jest do:

 • Młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z Kuźni Raciborskiej, Rudy, Krupskiego Młyna, Radzionkowa, Jaworza i Herbów
 • Młodzieży z Zakładów Poprawczych z  Raciborza, Pszczyny oraz Zawiercie

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • wyznaczenia indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej
 • warsztatów umiejętności społecznych – asertywności i pracy w zespole
 • szkoleń komputerowych
 • kursów zawodowych pozwalających zdobyć kwalifikacje
 • indywidualnego poradnictwa zawodowego z jobcoachingiem, psychologicznego, biznesowego
 • pośrednictwa pracy
 • akcesoriów kosmetycznych związanych z kreowaniem wizerunku

Celem projektu jest wsparcie społeczno – zawodowe młodzieży przebywającej w śląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Zakładach Poprawczych w ramach programu:

 1. Nowej drogi 
 2. Nowej osobowości 
 3. Nowego zawodu


Wartość projektu: 1 326 648,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  1 260 315,60 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. – 31.12.2018r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

KONTAKT

Piotr Maj tel. 32 248 77 86 wew. 24, e-mail: pmaj@rarinwestor.pl

Scroll to Top
Skip to content