Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. wraz z  Zespołem Szkół nr 1, Zespołem Szkół nr 2, Zespołem Szkół nr 3, Zespołem Szkół nr 5 i Zespołem Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej (Realizatorzy Projektu) zaprasza do udziału w projekcie „Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
DZIAŁANIE 11.2  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
PODDZIAŁANIE 11.2.3  Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 

Projekt skierowany jest do:

 • uczniów i uczennic ZS1, ZS2, ZS3, ZS5 i ZS7 w Rudzie Śląskiej (drugie klasy branżowych szkół pierwszego stopnia/drugie i trzecie klasy Techników)
 • nauczycieli i nauczycielek ZS1, ZS2, ZS3, ZS5 i ZS7 w Rudzie Śląskiej

 

W ramach projektu u czestnicy otrzymają wsparcie:

w przypadku uczniów i uczennic:

 • wyznaczenia indywidualnego planu działania
 • doradztwa edukacyjno – zawodowego wraz jobcoachingiem
 • warsztatów z autoprezentacji
 • warsztatów z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • kursów zawodowych pozwalających podnieść kompetencje zawodowe i zdobyć nowe kwalifikacje
 • kursów prawo jazdy
 • staży uczniowskich

w przypadku nauczycieli i nauczycielek:

 • studiów podyplomowych
 • kursów zawodowych pozwalających podnieść kompetencje zawodowe i zdobyć nowe kwalifikacje

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w ZS1, ZS2, ZS3, ZS5 i ZS7 w Rudzie Śląskiej, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli/nauczycielek zawodu, wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic ww. szkół dzięki organizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego z jobcoachingiem, staży uczniowskich oraz kursów zawodowych umożliwiających podnoszenie umiejętności, kompetencji i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych.


Wartość projektu:  1 961 490,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  1 667 266,50 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 31.07.2023r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

KONTAKT

Piotr Maj

tel. 32 248 77 86 wew. 24,

e-mail: pmaj@rarinwestor.pl


Dokumenty do pobrania – Regulamin odbywania stażu uczniowskiego w roku 2023:

Regulamin odbywania stażu – wersja aktualna [915 Kb] PDF

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Umowa z pracodawcą [985 Kb] PDF

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Umowa z uczestnikiem – [833 Kb] PDF

Załacznik nr 3 do Regulaminu – Program stażu – [157 Kb] DOCX

Załącznik nr 4 Regulaminu Dzienik przebiegu stażu [163 Kb] DOCX

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy pracodawców – [134 KB] DOCX

Załącznik nr 5a do Regulaminu – Arkusz oceny podmiotu – [156 KB] DOCX

Załącznik nr 5b do Regulaminu – Oświadczenie opiekuna stażu – [155 KB] DOCX

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Wniosek o stypendium – [158 KB] DOCX

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Umowa powierzenie przetwarz.danych osob. -[146 KB] PDF

Załącznik nr 8 do regulaminu -Zaświadczenie ukończenia stażu – [160 KB] DOCX

Załącznik nr 10 do Regulaminu – Wniosek o refundację – koszty org.stażu – [629 KB] DOCX

Załącznik nr 10a – Oświadczenie pracodawcy – VAT – [155 KB] DOCX

Załącznik nr 11 do Regulaminu – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu – [159 KB] DOCX

Załącznik nr 12 do Regulaminu- Harmonogram stażu – [153 KB] DOCX

Załącznik nr 13 do Regulaminu – Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji – [152 KB] DOCX

Obowiązki i uprawnienia Stażysty – [155 KB] DOCX

OŚWIADCZENIE – numer rachunku bankowego – [152 KB] DOCX

 


Dokumenty do pobrania – Regulamin odbywania stażu uczniowskiego w roku 2022:

Regulamin odbywania stażu – wersja aktualna [826 KB] PDF

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Umowa z pracodawcą – wersja aktualna [893 KB] PDF

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Umowa z uczestnikiem – [515KB] PDF

Załącznik nr 3 do regulaminu – Program stażu – [157KB] DOCX

Załącznik nr 4 do regulaminu – Dziennik przebiegu stażu [163 KB] DOCX

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy pracodawców – [134 KB] DOCX

Załącznik nr 5a do Regulaminu – Arkusz oceny podmiotu – [156 KB] DOCX

Załącznik nr 5b do Regulaminu – Oświadczenie opiekuna stażu – [155 KB] DOCX

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Wniosek o stypendium – [158 KB] DOCX

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Umowa powierzenie przetwarz.danych osob. -[146 KB] DOCX

Załącznik nr 8 do regulaminu -Zzaświadczenie ukończenia stażu – [160 KB] PDF

Załącznik nr 9 do Regulaminu – Wniosek o refundację wynagr.opiekuna – [757 KB] PDF

Załącznik nr 10 do Regulaminu – Wniosek o refundację – koszty org.stażu – [629 KB] PDF

Załącznik nr 10a – Oświadczenie pracodawcy – VAT – [155 KB] DOCX

Załącznik nr 11 do Regulaminu – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu – [159 KB] DOCX

Załącznik nr 12 do Regulaminu- Harmonogram stażu – [153 KB] DOCX

Załącznik nr 13 do Regulaminu – Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji – [152 KB] DOCX

Obowiązki i uprawnienia Stażysty – [155 KB] DOCX

OŚWIADCZENIE – numer rachunku bankowego – [152 KB] DOCX


Dokumenty do pobrania  (rok 2021) – Regulamin odbywania stażu uczniowskiego:

 

 

 


 

Dokumenty do pobrania dla podmiotów przyjmujących na staż (rok 2021):

 

 


 

Dokumenty do pobrania dla uczniów – stażystów (rok 2021):

 


Data aktualizacji: 12.07.2022 r.

Scroll to Top
Skip to content