Praktyki dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Jeśli jesteś studentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i szukasz praktycznej wiedzy w zakresie:

 • Finansów menedżerskich
 • Międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • Przedsiębiorczości i finansów

zapraszamy do zapoznania się z ofertą praktyk studenckich na stanowisku Praktykant ds. realizacji projektów

 

Miejsce praktyk: Ruda Śląska, ul. Wolności 6

 

Wymagania względem kandydata:

 • Dokładność i systematyczność,
 • Zaangażowanie,
 • Zdolności analityczne,
 • Biegła obsługa MS Office,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Mile widziana znajomość zagadnień dotyczących funduszy unijnych.

 

Zakres obowiązków:

 • Współpraca z personelem w zakresie prawidłowej realizacji projektu.
 • Pomoc przy monitoringu wykorzystania budżetu w oparciu o dokumentację i informacje dostarczone przez personel projektów.
 • Udział w sprawdzaniu dokumentów finansowych projektu.
 • Udział w opracowaniu części dokumentacji związanej z realizacją projektu (m.in. wzory dokumentów). Opracowanie w wersji elektronicznej zestawień pomocniczych służących sprawozdawczości i rozliczaniu projektu.
 • Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z czynnościami realizowanymi w projekcie.
 • Realizacja powierzonych zadań z należytą starannością zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 • Zapewnienie właściwej komunikacji w zespole projektowym.

 

Oferujemy:

 • Możliwość odbycia bezpłatnych praktyk studenckich,
 • Pracę z wykwalifikowanym zespołem,
 • Możliwość zdobycia cennej wiedzy i praktycznych i umiejętności z zakresu realizacji projektów,
 • Przyjazną atmosferę pracy, współpracę z młodym i ambitnym zespołem,
 • Elastyczny czas pracy dostosowany do planu zajęć,
 • Obowiązki dostosowane do kompetencji i umiejętności.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:

e-mail: sekretariat@rarinwestor.pl

tel.: 32 248 77 86 wew. 21.

Scroll to Top
Skip to content