Ogłoszenia

12 sierpnia 2022r. Zapytanie ofertowe nr 02/08/2022/RFS

Dokumenty do pobrania:

 

 

12 sierpnia 2022r. Zapytanie ofertowe nr 01/08/2022/RFS

Dokumenty do pobrania:

 

07 marca 2022r. Zapytanie ofertowe nr 01/03/2022/RFS

Dokumenty do pobrania:

 

 

08 lutego 2022r. Zapytanie ofertowe nr 01/02/2022/RFS

Dokumenty do pobrania:

 

 

23 grudnia 2021r. Zapytanie ofertowe nr 01/12/2021/RFS

Dokumenty do pobrania:


14 września 2021 – Rozpoczęcie naboru zgłoszeń do projektu „Nowa praca”

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 14.09.2021r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Nowa praca” dla kobiet w wieku powyżej 30 lat. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 05.10.2021 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Nowa praca.

W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie oraz stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie (szczegóły w §3 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie).

Prosimy zwrócić uwagę na pobranie aktualnej wersji formularza zgłoszeniowego do projektu.


25 czerwca 2021 – Przedłużenie naboru zgłoszeń do projektu „Nowa praca”

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że nabór zgłoszeń do projektu „Nowa praca” ogłoszony w dniu 17.06.2021 r. został przedłużony i trwać będzie do 01.07.2021 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 24 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Nowa praca.


21 czerwca 2021 – Zapytanie ofertowe nr 01/06/2021/NP dotyczy usługi zapewnienia cateringu podczas warsztatów autoprezentacji z modułem aktywnego poszukiwania pracy w projekcie „Nowa praca”.

Dokumenty do pobrania:


18 czerwca 2021 r. – Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Niniejszym informuję, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”. Nabór trwać będzie od 01.07.2021 r. do 31.10.2021 r.

Osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego jest każdy uczestnik projektu, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć wypełniony Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego z harmonogramem rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami, zgodnie z zasadami określonymi w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, w terminie 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego. Uczestnicy projektu wnioskują o otrzymywania wsparcia na okres kolejnych 6 miesięcy, tzn. do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, w wysokości do 2 800,00 zł (w tym wkład własny) miesięcznie.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.


15 czerwca 2021 r. – Zapytanie ofertowe nr 02/06/2021/KLP

Dokumenty do pobrania:


26 maja 2021 r. – Przedłużenie naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”

Niniejszym informuję, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. przedłuża nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!” do 30.06.2021 r.

Przypominamy, że osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest każdy uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z harmonogramem rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami, zgodnie z zasadami określonymi w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.


5 maja 2021 r. – Lista rankingowa VI naboru biznesplanów projektu „Rozwój, firma, sukces!”

Lista rankingowa dot. projektu „Rozwój, firma, sukces!”:

wyniki ocen w ramach VI. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 26.04-30.04.2021 r.

Lp.NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANUŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1.14/BP/RFS/2021100
2.22/BP/RFS/2021100
3.16/BP/RFS/202199
4.25/BP/RFS/202199
5.19/BP/RFS/202198
6.27/BP/RFS/202198
7.23/BP/RFS/202197
8.24/BP/RFS/202197
9.15/BP/RFS/202197
10.18/BP/RFS/202196
11.21/BP/RFS/202194
12.26/BP/RFS/202192
13.20/BP/RFS/202190,5
14.17/BP/RFS/202190
15.13/BP/RFS/202187,5

27 kwietnia 2021 r. – Lista rankingowa V naboru biznesplanów projektu „Rozwój, firma, sukces!”

Lista rankingowa dot. projektu „Rozwój, firma, sukces!”:

wyniki ocen w ramach V. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 19.04-23.04.2021 r.

Lp.NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANUŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1.7/BP/RFS/2021100
2.8/BP/RFS/2021100
3.9/BP/RFS/202199
4.10/BP/RFS/202198,5
5.12/BP/RFS/202194
6.11/BP/RFS/202192,5

20 kwietnia 2021 r. – Lista rankingowa IV naboru biznesplanów projektu „Rozwój, firma, sukces!”

Lista rankingowa dot. projektu „Rozwój, firma, sukces!”:

wyniki ocen w ramach IV. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 12.04-16.04.2021 r.

Lp.NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANUŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1.4/BP/RFS/202197,5
2.6/BP/RFS/202196
3.5/BP/RFS/202195

14 kwietnia 2021 r. – Lista rankingowa III naboru biznesplanów projektu „Rozwój, firma, sukces!”

Lista rankingowa dot. projektu „Rozwój, firma, sukces!”:

wyniki ocen w ramach III. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 06.04-09.04.2021 r.

Lp.NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANUŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1.3/BP/RFS/202196

09 kwietnia 2021 r. – Lista rankingowa II naboru biznesplanów projektu „Rozwój, firma, sukces!”

Lista rankingowa dot. projektu „Rozwój, firma, sukces!”:

wyniki ocen w ramach II. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 29.03.- 02.04.2021 r.

Lp.NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANUŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1.2/BP/RFS/202188,5

02 kwietnia 2021 r. – Lista rankingowa I naboru biznesplanów projektu „Rozwój, firma, sukces!”

Lista rankingowa dot. projektu „Rozwój, firma, sukces!”:

wyniki ocen w ramach I. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 22.03.- 26.03.2021 r.

Lp.NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANUŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1.1/BP/RFS/202195

19 marca 2021 r. – Informacja o naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego do projektu „Rozwój, firma, sukces!”

Niniejszym informuję, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”. Nabór trwać będzie od 29.03.2021 r. do 18.06.2021 r.

Osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest każdy uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego  wsparcia pomostowego z harmonogramem  rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami, zgodnie z zasadami określonymi w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.


17 marca 2021 r. – Informacja o rozpoczęciu naboru biznesplanów do projektu „Rozwój, firma, sukces!”

Informujemy, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”. Nabór trwać będzie od 22.03.2021 r. do 30.04.201921 r., w następujących okresach:

  • I. 22.03.- 26.03.2021 r.
  • II. 29.03.- 02.04.2021 r.
  • III. 06.04.- 09.04.2021 r.
  • IV. 12.04.- 16.04.2021 r.
  • V. 19.04.- 23.04.2021 r.
  • VI. 26.04.- 30.04.2021 r.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami określonymi w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.
Każdemu uczestnikowi przysługuje pomoc oficera dotacyjnego, w wymiarze 6 godzin, w techniczno – formalnym wypełnieniu biznesplanu. Oficer będzie kontaktować się indywidualnie z każdym uczestnikiem.
W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.

Dokument do pobrania 


05 marca 2021r. Zapytanie ofertowe nr 01/03/2021/RFS

Dokumenty do pobrania:

 

25 lutego 2021r. Zapytanie ofertowe nr 01-2/02/2021/RFS

Dokumenty do pobrania:

 
 
 

12 lutego 2021r. Zapytanie ofertowe nr 01/02/2021/RFS

Dokumenty do pobrania:


 

01 grudnia 2020r. Zapytanie ofertowe nr 02/11/2020/RFS

Dokumenty do pobrania:

 

 

06 listopada 2020r. Zapytanie ofertowe nr 01/11/2020/RFS

Dokumenty do pobrania:

 

 

27 października 2020 r. – Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Rozwój, firma, sukces!”

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania.


5 październik 2020 – Zapytanie ofertowe nr 02/10/2020/NP.

Dokumenty do pobrania:


2 października 2020 r. – Rozwój, firma, sukces!


11 sierpnia 2020 r. – Warsztaty Liderów Lokalnych

Dokumenty do pobrania:


6 lipca 2020 – Zapytanie ofertowe nr 01/07/2020/PP

Dokumenty do pobrania:


6 lipca 2020 – Zapytanie ofertowe nr 01/07/2020/TCTP

Dokumenty do pobrania:


03 października 2019 r. – Warsztaty Liderów Lokalnych

Dokumenty do pobrania:


16 września 2019 – Zapytanie ofertowe nr 01/09/2019/PO

Dokumenty do pobrania:


15 maja 2019 – Zapytanie ofertowe nr 01/05/2019/MMZ

Dokumenty do pobrania:


28 grudnia 2018 – Zapytanie ofertowe nr 01/01/2019/BARI

Dokumenty do pobrania:


8 listopada 2018 – Protokół z zapytania ofertowego nr 03/10/2018/PO

Dokumenty do pobrania:


6 listopada 2018 – Zapytanie ofertowe nr 01/11/2018/BARI

Dokumenty do pobrania:


31 października 2018 – Zapytanie ofertowe nr 03/10/2018/PO

Dokumenty do pobrania:


30 października 2018 – Zapytanie o cenę

Dokumenty do pobrania:


26 października 2018 – Zapytanie o cenę

Dokumenty do pobrania:


24 października 2018 – Zapytanie ofertowe nr 04/10/2018/KZBIS

Dokumenty do pobrania:


19 października 2018 – Zapytanie o cenę – projekt Kierunek zmiana – bis!

Dokumenty do pobrania:

Scroll to Top
Skip to content