Baza Usług Rozwojowych

Uzyskaj nawet do 100 000,00 zł na rozwój Twojej firmy!

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych, i średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

Jaka jest wysokość dofinansowania?
80% dla mikroprzedsiębiorstw
70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia dofinansowania do 80%
50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia dofinansowania do 80%

Na jaki cel można uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowanie można uzyskać na usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników, tj.:

  • usługi szkoleniowe – szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe, e-learning;
  • usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.

Usługi rozwoje muszą być zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
 

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?
Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępny i bezpłatny serwis, w którym znajduje się wykaz ofert szkoleniowych podmiotów świadczących usługi i szkolenia dofinansowane ze środków unijnych.

W Bazie Usług Rozwojowych wpisane może być wiele firm świadczących usługi, ale tylko te posiadające odpowiednie certyfikaty zweryfikowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) mają prawo oferować szkolenia, na które otrzymasz dofinansowanie z funduszy europejskich!


Jak uzyskać dofinansowanie?

  1. Zarejestruj bezpłatnie firmę oraz swoich pracowników w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)  uslugirozwojowe.parp.gov.pl
  2. Wyszukaj w BUR usługi rozwojowe dopasowane do potrzeb Twojej firmy.
  3. Wypełnij i złóż dokumenty zgłoszeniowe do wybranego Operatora.
  4. Podpisz umowę wsparcia.
  5. Wpłać wkład własny na wskazane konto Operatora.
  6. Weź udział w usłudze rozwojowej.
  7. Złóż wniosek rozliczeniowy.

Chcesz skorzystać z usług rozwojowych dostosowanych do własnych potrzeb?
Zgłoś się do nas!

Pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie i zrealizujemy dla Twojej firmy szkolenie takie jakiego potrzebujesz.

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska
telefon: 32 248 77 86 wew.21
email: sekretariat@rarinwestor.pl

Jesteśmy certyfikowaną (ISO 9001:2015) oraz akredytowaną instytucją szkoleniową przez PARP
świadczącą usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania

Więcej informacji na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz u Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania.

Scroll to Top
Skip to content