FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Niskooprocentowane pożyczki
dla MŚP

BIURO PROJEKTÓW

Promocja zatrudnienia, przedsiębiorczości
oraz rozwijanie kompetencji

SZKOLENIA

Dofinansowanie do 80%
na usługi szkoleniowe dla MŚP

Aktualności

23 listopada 2020 - Nabór dodatkowy zgłoszeń do projektu "Twój cel - Twoja praca!"

 

Szukasz swojego miejsca na rynku pracy? Weź udział  udział w projekcie "Twój cel - Twoja praca!"  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Nabór trwa od 23.11.2020 do 30.11.2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, jeśli:

 • masz ponad 30 lat,
 • mieszkasz w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, powiecie gliwickim lub mikołowskim,
 • nie pracujesz, odchodzisz z rolnictwa , jesteś imigrantem, reemigrantem, lub osobą ubogą pracującą, zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Co oferujemy?

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • indywidualne konsultacje zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
 • 6-cio miesięczne subsydiowane zatrudnienia,

oraz wsparcie finansowe w postaci:

 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Co możesz zdobyć?

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Masz pytania dotyczące projektu? 

 • Napisz: bzurek@rarinwestor.pl,  
 • Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 23 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).
 • Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska

Więcej informacji w zakładce Twój cel - Twoja praca.

 

 

27 października 2020 - Ogłoszenie o rekrutacji do projektu "Rozwój, firma, sukces!"

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Rozwój, firma, sukces!”  realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się dnia 04.11.2020 r. (godz. 8:00), a zakończy w dniu 18.11.2020 r. (godz. 15:00).

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników, szczegóły dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego (w tym form zabezpieczenia na wypadek niedotrzymania warunków umowy) zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (oba regulaminy wraz z załącznikami znajdują się w zakładce „Projekty” – „Projekty aktualne” – „Rozwój, firma, sukces”).

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentami projektowymi, w tym w szczególności regulaminem rekrutacji.

UWAGA!

Ze względu na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z bezpieczeństwa związanego z pojawiającymi się z masowymi zachorowaniami wywołanymi koronawirusem COVID-19 w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, dokumenty zgłoszeniowe powinno się składać w sposób zdalny. Szczegóły zostały opisane w regulaminie rekrutacji.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektów pod numerami tel.: 32 248 77 86 wew. 23, 30 lub na adres e-mail: bp@rarinwestor.pl.  W związku z dużym zainteresowaniem projektem uruchamiamy również dodatkową linię telefoniczną czynną w poniedziałki, środy i piątki od godziny 8:00 do 16:00, a we wtorki i czwartki od godziny 10:00 do 18:00 pod numerem 501 307 145.

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do regulaminów, w tym w szczególności zmiany liczby uczestników i parytetu płci. Pierwotnie projekt skierowany był do 26 osób – w tym 14 kobiet i 12 mężczyzn. Jednak Spółka zwróciła się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach o zwiększenie liczby uczestników do 27 osób. Liczymy, że zmiana ta zostanie zaakceptowana, dlatego dokumentacja projektowa została opracowana pod kątem 27 osób. Jednak w przypadku braku akceptacji WUP, Spółka zmieni dokumenty zgodnie z pierwotnymi założeniami, a gdy w trakcie rekrutacji zmiana zostanie zaakceptowana, niniejsza wiadomość zostanie usunięta.

 

 


 

23 października 2020 - Bezpłatne webinarium dla klientów ZUS

 

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazujemy informację odnośnie bezpłatnych webinariów dla Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie.

Tematyka szkoleń:

 • Co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Terminy: 17.11.2020 oraz 2.12.2020 (szczegółowa agenda)

 • Tarcza Antykryzysowa 5.0 (Tarcza branżowa) – wsparcie z ZUS – Termin: 3.11.2020 (szczegółowa agenda)

Wszelkie informacje nt. tych szkoleń dostępne są w kalendarium szkoleń na stronie ZUS.

 

 

 

25 września 2020 - Podziękowanie

 

Podziękowanie za współpracę dla Pana Łukasza Urbańczyk - Sekretarza Rady Nadzorczej RAR "INWESTOR" Sp. z o.o.

Z dniem 25 września 2020 roku Członek Rady Nadzorczej RAR "INWESTOR" Sp. z o.o. Pan Łukasz Urbańczyk przestał pełnić swoją funkcję w Spółce.

Zarząd RAR "INWESTOR" Sp. z o.o. dziękuje Panu Łukaszowi Urbańczyk za jego udział i pracę w Radzie Nadzorczej
w okresie sprawowania funkcji Sekretarza organu nadzorującego Spółkę.

 

 

Czytaj więcej

Dlaczego my?


Istniejemy ponad 20 lat. W tym czasie zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów, setki szkoleń, tysiące godzin doradztwa. Wspomogliśmy powstanie ponad 300 firm (dotacje) oraz udzieliliśmy ponad 300 pożyczek inwestycyjnych dla rozwijających się przedsiębiorstw. Nasze działania skupiają się w oparciu o doświadczenie, znakomitą kadrę oraz znajomość gospodarczo-społecznej specyfiki regionu. Poza tym lubimy to, co robimy!

Napisz do nas!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także na archiwizację wiadomości wraz z danymi na serwerze pocztowym. *

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.