Aktualności


14 kwietnia 2021 - Lista rankingowa III naboru biznesplanów projektu "Rozwój, firma, sukces!"

 

Lista rankingowa dot. projektu "Rozwój, firma, sukces!":

wyniki ocen w ramach III. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 06.04-09.04.2021 r.

Lp. NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANU ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1. 3/BP/RFS/2020 96

 

 

9 kwietnia 2021 - Lista rankingowa II naboru biznesplanów projektu "Rozwój, firma, sukces!"

 

Lista rankingowa dot. projektu "Rozwój, firma, sukces!":

wyniki ocen w ramach II. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 29.03.- 02.04.2021 r.

Lp. NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANU ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1. 2/BP/RFS/2020 88,5
2 kwietnia 2021 - Lista rankingowa I naboru biznesplanów projektu "Rozwój, firma, sukces!"

Lista rankingowa dot. projektu "Rozwój, firma, sukces!":

wyniki ocen w ramach I. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 22.03.- 26.03.2021 r.

Lp. NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANU ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1. 1/BP/RFS/2020 95

 

 

19 marca 2021 - Wsparcie pomostowe w projekcie "Rozwój, firma, sukces!"

 

Niniejszym informuję, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”. Nabór trwać będzie od 29.03.2021 r. do 18.06.2021 r.

Osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest każdy uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego  wsparcia pomostowego z harmonogramem  rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami, zgodnie z zasadami określonymi w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.

 

17 marca 2021 - Informacja o rozpoczęciu naboru biznesplanów dot. projektu "Rozwój, firma, sukces!"

 

Informujemy, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”. Nabór trwać będzie od 22.03.2021 r. do 30.04.201921 r., w następujących okresach:

 • I. 22.03.- 26.03.2021 r.
 • II. 29.03.- 02.04.2021 r.
 • III. 06.04.- 09.04.2021 r.
 • IV. 12.04.- 16.04.2021 r.
 • V. 19.04.- 23.04.2021 r.
 • VI. 26.04.- 30.04.2021 r.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami określonymi w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

Każdemu uczestnikowi przysługuje pomoc oficera dotacyjnego, w wymiarze 6 godzin, w techniczno - formalnym wypełnieniu biznesplanu. Oficer będzie kontaktować się indywidualnie z każdym uczestnikiem.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.

 

Dokument do pobrania:  Informacja o rozpoczęciu naboru biznesplanów [384 KB] PDF

Więcej informacji w zakładce "Rozwój, firma sukces!" .

 

22 lutego 2021 - Nabór ciągły zgłoszeń do projektu „Twój cel – Twoja praca!” oraz „Projekt praca!”

 

Szukasz swojego miejsca na rynku pracy? Weź udział  udział w projekcie "Twój cel - Twoja praca!" lub "Projekt praca!", które współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, jeśli:

 • masz ponad 30 lat,
 • mieszkasz w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, powiecie gliwickim lub mikołowskim,
 • nie pracujesz, odchodzisz z rolnictwa , jesteś imigrantem, reemigrantem, lub osobą ubogą pracującą, zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Co oferujemy?

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • indywidualne konsultacje zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
 • 6-cio miesięczne subsydiowane zatrudnienia,
  oraz wsparcie finansowe w postaci:
 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Co możesz zdobyć?

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Masz pytania dotyczące projektu? 

 • Napisz: bzurek@rarinwestor.pl,
 • Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 23 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).
 • Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska

 

Nabór zgłoszeń ma charakter ciągły, do wyczerpania miejsc w projekcie.
Więcej informacji w zakładce Twój cel - Twoja praca  oraz Projekt praca.

 

 

5 lutego 2021 - Ruszamy z rekrutacją !

Już od poniedziałku 8.02 rozpoczynamy rekrutację do projektu "Ku Lepszej Przyszłości !" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

 

Co oferujemy?

Dla uczestników:

 • Indywidualną Ścieżkę Reintegracji;
 • Warsztaty asertywności i pracy w zespole;
 • Warsztaty z kreowania wizerunku;
 • Indywidualne wsparcie doradcy osobistego;
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne;
 • Kuferki kosmetyczne;
 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe;
 • 6-cio miesięczne płatne staże zawodowe;
 • Zwrot kosztów dojazdów na warsztaty, szkolenia i staże;
 • Pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Dla rodzin uczestników:

 • Wsparcie opiekuna środowiskowego;
 • Wsparcie prawne, księgowe, konsultacje zdrowotne i inne niezbędne wsparcie w ramach Mobilnego Punktu Eksperckiego;
 • Warsztaty edukacyjne z robotyki (dla uczestników projektu i ich dzieci);

 

Dla kogo?

 • mieszkańców Rudy Śląskiej, Bytomia, Chorzowa, Katowic, Świętochłowic, Zabrza, powiatu gliwickiego powiatu mikołowskiego;
 • osób lub rodzin korzystających z pomocy społecznej;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • osób z niepełnosprawnością.

 

Masz pytania dotyczące projektu? 

Napisz: mlipka@rarinwestor.pl

Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 22 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)

Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o., ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska

Więcej informacji w zakładce: Ku lepszej przyszłości!

5 lutego 2021 - Nabór zgłoszeń do projektu „Twój cel – Twoja praca!”

Nabór zgłoszeń do projektu „Twój cel – Twoja praca!”

 

Szukasz swojego miejsca na rynku pracy? Weź udział  udział w projekcie "Twój cel - Twoja praca!"  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Nabór trwa od 08.02.2021 do 19.02.2021 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, jeśli:

 • masz ponad 30 lat,
 • mieszkasz w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, powiecie gliwickim lub mikołowskim,
 • nie pracujesz, odchodzisz z rolnictwa , jesteś imigrantem, reemigrantem, lub osobą ubogą pracującą, zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Co oferujemy?

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • indywidualne konsultacje zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
 • 6-cio miesięczne subsydiowane zatrudnienia,

      oraz wsparcie finansowe w postaci:

 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Co możesz zdobyć?

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Masz pytania dotyczące projektu? 

 • Napisz: bzurek@rarinwestor.pl,
 • Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 23 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).
 • Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda

Więcej informacji w zakładce Twój cel - Twoja praca

 

 

 

3 lutego 2021 - Zakończenie naboru do projektu "Rozwój, firma, sukces" wyniki

W wyniku zakończenia procedury rekrutacji do projektu "Rozwój, firma, sukces!", udostępniamy Państwu listy rankingowe, w podziale na kobiety i mężczyzn, osób, które zakwalifikowały się do projektu.

Lista rankingowa kobiety

Lista rankingowa mężczyźni

22 stycznia 2021 - Nabór zgłoszeń do projektu "Projekt praca"

 

Skorzystaj z szansy na zmiany w Twoim życiu zawodowym i weź udział w projekcie  „Projekt praca!”  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Nabór trwa od 25.01.2021 do 05.02.2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, jeśli:

 • masz ponad 30 lat,
 • mieszkasz w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, powiecie gliwickim lub mikołowskim,
 • nie pracujesz, odchodzisz z rolnictwa , jesteś imigrantem, reemigrantem, lub osobą ubogą pracującą, zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Co oferujemy?

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • indywidualne konsultacje zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
 • 6-cio miesięczne subsydiowane zatrudnienia,

      oraz wsparcie finansowe w postaci:

 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Co możesz zdobyć?

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Masz pytania dotyczące projektu? 

 • Napisz: bzurek@rarinwestor.pl,
 • Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 23 (od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:00).
 • Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska. 

 
Więcej informacji w zakładce Projekt praca.

 

 

15 stycznia 2021 - Wyniki I etapu rekrutacji do projektu "Rozwoj, firma, sukces!"

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ogłasza wyniki I etapu rekrutacji z uwzględnieniem odwołań do projektu: "Rozwój, firma, sukces!"  realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dokument jest dostępny również w zakładce "Rozwój, firma, sukces!" .

 

 

Strona 1 z 12
123456789

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.