Aktualności


21 września 2022 Informacja o nieczynnym biurze

Informujemy, że biuro Rudzkiej Agencji Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. będzie nieczynne dla interesantów w dniu 22.09.2022r. oraz 23.09.2022r. ze względu na udział w kursie. Za utrudnienia przepraszamy.

29 sierpnia 2022 - Nabór zgłoszeń do projektu "Nowa praca"

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ogłasza dodatkowy nabór zgłoszeń do projektu „Nowa praca” dla osób w wieku powyżej 30 lat. W ramach naboru do projektu zostanie zrekrutowana maksymalnie 1 osoba (decyduje kolejność zgłoszeń). Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Nabór trwać będzie od 29.08.2022 r. do 02.09.2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Nowa praca.

W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie oraz stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie (szczegóły w §3 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie).

 

Prosimy zwrócić uwagę na pobranie aktualnej wersji formularza zgłoszeniowego do projektu.

22 sierpnia 2022 - Pożyczka Płynnościowa POIR - zakończenie udzielania pożyczek

W dniu 30 czerwca 2022 roku Konsorcjum, którego Konsorcjantem jest Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zakończyło udzielanie na rzecz MSP pożyczek płynnościowych POIR  na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 22 lutego 2022 r. Umowy Operacyjnej i Oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji z dnia 27.06.2022r.

W ramach realizacji tego projektu Konsorcjum udzieliło pożyczek płynnościowych POIR firmom z sektora MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 na łączną kwotę 49 milionów złotych.

Złożonych zostało 149 wniosków na  łączną kwotę wnioskowanych pożyczek ponad 151 mln zł. Ze wsparcia w ramach tego projektu, którego celem było zapewnienie przedsiębiorstwom MSP finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19 skorzystało ostatecznie 57 przedsiębiorców siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego.

1 sierpnia 2022 - Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”.

Niniejszym informuję, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”. Nabór trwać będzie od 01.08.2022 r. do 07.11.2022 r.

Osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego jest każdy uczestnik projektu, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć wypełniony Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego z harmonogramem rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami, zgodnie z zasadami określonymi w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, w terminie 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego. Uczestnicy projektu wnioskują o otrzymywania wsparcia na okres kolejnych 6 miesięcy, tzn. do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, w wysokości do 2 800,00 zł (w tym wkład własny) miesięcznie.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

28 czerwca 2022 - Pożyczka Płynnościowa POIR Aktualizacja

Aktualizacja z dnia 28.06.2022r.

Miło nam poinformować, że w dniu 27 czerwca 2022 r. Konsorcjum w składzie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Bielsku-Białej, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce, Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie w związku obowiązującą od 22 lutego 2022 r. Umową Operacyjną podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego otrzymało w dniu 27 czerwca 2022 r. oświadczenie zapewaniające o dodatkowych środkach w wysokości 9.000.000,- zł (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100) na wsparcie przedsiębiorców MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, o ograniczonym dostępie do kapitału na zapewnienie płynności finansowej, w tym odbudowę działalności.

Dzięki tym dodatkowym środkom otrzymanym przez Konsorcjum, przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski w naborze od 3 marca 2022 r. od godziny 8:00 do 7 marca 2022 r. do godziny 24:00 a nie znaleźli się na: Podstawowej Liście Wniosków, Rezerwowej Liście Wniosków i ich wniosek nie był jeszcze poddany ocenie, mają szanse na pozyskanie finansowania.

Wnioski będą oceniane według kolejności złożenia do wyczerpania puli 9.000.000,- zł (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100). Z każdym z przedsiębiorców, których wnioski będą poddawane ocenie kontaktować się będą pracownicy poszczególnych Uczestników Konsorcjum.

W związku z powyższym wprowadzono aktualizację Regulaminu Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR” oraz wzoru Umowy inwestycyjnej (aktualne dokumenty poniżej):

Umowa Inwestycyjna - plik docx- 250 kb

Regulamin udzielania pożyczek z Funduszu Pożyczkowego Pożyczka Płynnościowa POIR - plik pdf 500 kb

25 maja 2022 - informacja o nieczynnym biurze

 

Informujemy, że biuro Rudzkiej Agencji Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. będzie nieczynne dla interesantów w dniu 26.05.2022r. oraz 27.05.2022r. ze względu na udział w kursie. Za utrudnienia przepraszamy.

 

29 kwietnia 2022 - Budżet Obywatelski

 

Ekologia, kultura, zdrowie, sport ....a może inna dziedzina życia jest dla Ciebie szczególnie ważna? Już dziś możesz wpłynąć na jej rozwój – wypełnij formularz w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego i zmieniaj z Nami Śląskie! Jeśli chcesz zgłosić zadanie lub dowiedzieć się więcej koniecznie odwiedź stronę bo.slaskie.pl. Zgłoszenia można wysyłać do 16 maja 2022 roku

 

25 kwietnia 2022 - Nabór zgłoszeń do projektu "Nowa praca"

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ogłasza dodatkowy nabór zgłoszeń do projektu „Nowa praca” dla osób w wieku powyżej 30 lat. W ramach naboru do projektu zostanie zrekrutowana maksymalnie 1 osoba (decyduje kolejność zgłoszeń). Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie (aktualizacja z 02.2022r.).

Nabór trwać będzie od 25.04.2022 r. do 29.04.2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Nowa praca.

W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie oraz stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie (szczegóły w §3 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie).

Prosimy zwrócić uwagę na pobranie aktualnej wersji formularza zgłoszeniowego do projektu.

 

 

19 kwietnia 2022 - Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie "Rozwój, firma, sukces!"

 

Niniejszym informuję, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”. Nabór trwać będzie od 19.04.2022 r. do 18.06.2022 r.

Osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest każdy uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego  wsparcia pomostowego z harmonogramem rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami, zgodnie z zasadami określonymi w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres:
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.

 

 

19 kwietnia 2022 - Lista rankingowa II naboru biznesplanów projektu "Rozwój, firma, sukces!"

 

Wyniki ocen w ramach II. naboru biznesplanów projektu "Rozwój, firma, sukces!" przeprowadzonego w dniach 28.03.- 31.03.2022 r.

 

L.p. NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANU ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1. 09/BP/RFS/2022 100
2. 21/BP/RFS/2022 100
3. 23/BP/RFS/2022 100
4. 28/BP/RFS/2022 100
5. 30/BP/RFS/2022 100
6. 08/BP/RFS/2022 99
7. 18/BP/RFS/2022 98
8. 27/BP/RFS/2022 98
9. 02/BP/RFS/2022 97
10. 06/BP/RFS/2022 97
11. 12/BP/RFS/2022 97
12. 13/BP/RFS/2022 97
13. 20/BP/RFS/2022 97
14. 24/BP/RFS/2022 97
15. 07/BP/RFS/2022 96
16. 14/BP/RFS/2022 96
17. 15/BP/RFS/2022 96
18. 16/BP/RFS/2022 96
19. 22/BP/RFS/2022 95
20. 19/BP/RFS/2022 94
21. 29/BP/RFS/2022 94
22. 17/BP/RFS/2022 93
23. 11/BP/RFS/2022 93
24. 04/BP/RFS/2022 93
25. 25/BP/RFS/2022 92
26. 05/BP/RFS/2022 90
27. 26/BP/RFS/2022 90
28. 10/BP/RFS/2022 87
29. 03/BP/RFS/2022 85

 

19 kwietnia 2022 - Lista rankingowa I naboru biznesplanów projektu "Rozwój, firma, sukces!"

 

Wyniki ocen w ramach I. naboru biznesplanów projektu "Rozwój, firma, sukces!" przeprowadzonego w dniach 21.03.- 25.03.2022 r.

 

L.p. NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANU ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1. 1/BP/RFS/2022 93

 

 

 

14 marca 2022 - Informacja o rozpoczęciu naboru biznesplanów dot. projektu "Rozwój, firma, sukces!"

 

Informujemy, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”. Nabór trwać będzie od 21.03.2022 r. do 31.03.2022 r., w następujących okresach:

  1. 21.03.- 25.03.2022 r.
  2. 28.03.- 31.03.2022 r.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami określonymi w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

Każdemu uczestnikowi przysługuje pomoc oficera dotacyjnego, w wymiarze 6 godzin, w techniczno - formalnym wypełnieniu biznesplanu. Oficer będzie kontaktować się indywidualnie z każdym uczestnikiem.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.

 

Więcej informacji w zakładce "Rozwój, firma sukces!" .

 

 

Strona 1 z 17
123456789

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.