24 kwietnia 2020 – Nabory w PUP Ruda Śląska w ramach Tarczy Antykryzysowej

Na prośbę Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej przekazujemy informację na temat ogłoszonych naborów w ramach realizacji założeń Tarczy Antykryzysowej:

  • nabór wniosków o udzielenie jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (maksymalnie 5 000 zł dla przedsiębiorcy);
  • nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;
  • nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;
  • nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby, kluby sportowe).

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej PUP Ruda Śląska oraz na Facebook PUP Ruda Śląska

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Rozwoju Zasobów Ludzkich PUP Ruda Śląska, tel. 32 771 59 11; 32 771 59 15; 32 771 59 36.

 

Scroll to Top
Skip to content