5 maja 2020 – Oferta dla firm na uzyskanie dofinansowania w ramach konkursu 3.2 RPO WSL

 

Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do skorzystania ze wsparcia w zakresie utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego oraz utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa: 800 000,00 zł.

Poziom dofinansowania: 85%.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na:

 • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne,
 • koszty bieżące, tylko w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (w ramach konkursu wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją).

Instytucją Organizującą Konkurs jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie. 

Wsparcie skierowane jest do:

 • Przedsiębiorstw usługowych jak i produkcyjnych,
 • Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektorów, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów tj.:
  •  turystyka, 
  • gastronomia,
  • hotelarstwo,
  • przemysł czasu wolnego,
  • handel detaliczny,
  • usługi (fryzjerskie, kosmetyczne, rehabilitacyjne),
  • produkcja przemysłowa dostarczająca towary do w/w branż. 

Przedsiębiorca musi udowodnić spadek obrotów spowodowanych wystąpieniem COVID-19 o co najmniej 50% w stosunku do obrotów generowanych w okresie 6 miesięcy poprzedzających spadek obrotów. 

Katalog kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem został określony w załączniku nr 1 do Wzoru umowy o dofinansowanie (str.27-41) stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

1.    Koszty inwestycji :

 • koszty zakupu nowych i używanych środków trwałych,
 • koszty zakupu nowych lub używanych wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty ulepszenia / modernizacji środków trwałych,
 • koszty nabycia nowych i używanych środków transportu, 
 • koszty ulepszenia/modernizacji środków transportu, 
 • koszt nabycia materiałów i robót budowlanych,
 • koszty nabycia nieruchomości zabudowanych.

2.    Koszty promocji projektu.  

3.    Koszty bieżące np. koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, koszty wynagrodzeń. 

Termin naboru wniosków:  od dnia 28 kwietnia 2020 r. (od godz. 8:00) do dnia 23 czerwca 2020 r. (do godz. 12:00:00). 

Terminy naborów poszczególnych rund kształtują się następująco: 
RUNDA I:   28 kwiecień 2020 r. – 12 maj 2020 r. (do godziny 11:59:59). 
RUNDA II:  12 maj 2020 r. (od godziny 12:00) – 26 maja 2020 r. (do godziny 11:59:59). 
RUNDA III: 26 maj 2020 r. (od godziny 12:00) – 9 czerwiec 2020 r. (do godziny 11:59:59). 
RUNDA IV: 9 czerwiec 2020 r. (od godziny 12:00) – 23 czerwiec 2020 r. (do godziny 11:59:59). 
 
Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu:

 • elektronicznie: bp@rarinwestor.pl,
 • telefonicznie 32 248 77 86 lub 501 307 198 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00).

 

 

Scroll to Top
Skip to content