11 marca 2022 – Lista wniosków złożonych w ramach naboru na Pożyczki Płynnościowe POIR

 

Poniżej przedstawiamy listy wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego Naboru na Pożyczki Płynnościowe POIR w dniach 03.03.2022 r. – 07.03.2022 r.  (G oznacza Generator elektroniczny wniosków, na potrzeby poniższych list wykorzystano środkowy człon elektronicznego Identyfikatora):

Łączna wartość wszystkich złożonych wniosków wyniosła ponad 151 mln zł (375% alokacji).

Zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR” wnioski z Podstawowej Listy Wniosków zostaną poddane ocenie formalnej w pierwszej kolejności. Na etapie oceny formalnej każdy z Konsorcjantów procesujący dany wniosek będzie kontaktował się indywidualnie z Wnioskodawcą.

 

Scroll to Top
Skip to content