13 stycznia 2022 – Podziękowanie

 

Podziękowanie za współpracę dla Pana Dariusza Wydra – Sekretarza Rady Nadzorczej RAR "INWESTOR" Sp. z o.o.

Z dniem 13 stycznia 2022 roku Członek Rady Nadzorczej RAR "INWESTOR" Sp. z o.o. Pan Dariusz Wydra przestał pełnić swoją funkcję w Spółce.

Zarząd RAR "INWESTOR" Sp. z o.o. dziękuje Panu Dariuszowi Wydra za jego udział i pracę w Radzie Nadzorczej
w okresie sprawowania funkcji Sekretarza organu nadzorującego Spółkę.

 

 

Scroll to Top
Skip to content