15 stycznia 2021 – Wyniki I etapu rekrutacji do projektu „Rozwoj, firma, sukces!”

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ogłasza wyniki I etapu rekrutacji z uwzględnieniem odwołań do projektu: "Rozwój, firma, sukces!"  realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dokument jest dostępny również w zakładce "Rozwój, firma, sukces!" .

 

 

Scroll to Top
Skip to content