17 listopada 2016 – Szkolenie „Ochrona danych osobowych w Podmiotach Ekonomii Społecznej”

Czy wiesz co to jest GIODO?

Czy Twoja organizacja ma obowiązek rejestracji bazy danych osobowych u GIODO?

Na te i inne pytania z zakresu ochrony danych osobowych dowiesz się na szkoleniu „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ”, które odbędzie się w dniu 08 grudnia 2016r. w godzinach 9:00 – 17:30 w Sali Sesyjnej Rady Miasta w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska. Szkolenie organizowane jest przez Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (pracowników i wolontariuszy) z terenu subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego tj. m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę dotyczącą teorii i praktyki związanej ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych; dowiesz się czy Twoja organizacja ma obowiązek rejestrowania baz danych u GIODO, czy może posiadane zbiory danych osobowych zwolnione są z obowiązku rejestracji.

Program szkolenia:

  1. Pojęcie danych osobowych i innych podstawowych pojęć; akty prawne regulujące ochronę danych osobowych.
  2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony danych osobowych.
  3. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych i ich praktyczne stosowanie.
  4. Zasady udostępniania danych osobowych; dostęp do informacji publicznej – konflikt z ochroną danych osobowych; warunki udostępniania informacji publicznej.
  5. Administrowanie danymi osobowymi – kto może być administratorem danych osobowych, obowiązki administratora danych osobowych.
  6. Organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia danych osobowych.
  7. Wymagania ustawowe w zakresie tradycyjnego przetwarzania danych osobowych warunki, jakim powinny odpowiadać systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
  8. Rejestracja zbiorów danych osobowych. Praktyczne korzystanie z systemu e – GIODO.
  9. Dokumentacja ochrony danych osobowych – polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych – zasady opracowywania i wdrażania dokumentów, wymagane i zalecane elementy.
  10. Sankcje przewidziane ustawą o ochronie danych osobowych i inne konsekwencje jej naruszenia; sankcje administracyjne; Kontrole PIP i GIODO

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz catering

Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Bartosiewicz – właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach. Pani Justyna jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Prowadzone Biuro Rachunkowe specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze rachunkowej i podatkowej spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach. Aktualnie pełni również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2012r. zakończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (wzory w załączeniu) do dnia 28 listopada 2016r. na adres mailowy pmaj@rarinwestor.pl lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem 32 248-77-86 wew. 24.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsza forma wsparcia dla każdego podmiotu poprzedzona jest diagnozą potrzeb PES i wytyczeniem indywidualnej ścieżki wsparcia. Po otrzymaniu zgłoszeń pracownik OWES skontaktuje się z każdym PES indywidualnie celem zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. oryginałów formularzy zgłoszeniowych, karta diagnozy dla PES, umowy doradczo – szkoleniowej, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia o wartości otrzymanej pomocy de minimis.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Scroll to Top
Skip to content