23 lutego 2022 – Pożyczki Płynnościowe POIR

 

Uwaga Przedsiębiorcy MŚP! Pożyczki Płynnościowe dla śląskich MŚP!

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19 przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw MŚP, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej.

Już w najbliższych dniach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa województwa śląskiego będą mogły składać wnioski o pożyczki płynnościowe POIR na preferencyjnych warunkach o łącznej wartości 40 milionów złotych

W dniu 22 lutego 2022 r., Konsorcjum, w skład którego wchodzi Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o., podpisało Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o realizacji zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19 przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw sektora MŚP, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach: przedsiębiorstwa spłacają kapitał, natomiast oprocentowanie pokrywane jest w całości z funduszy projektu w ramach pomocy publicznej.  

Daty naboru wniosków o pożyczkę oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru wraz z dokumentacją i elektronicznym generatorem wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej Rudzkiej Agencji Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. oraz na stronach partnerów Konsorcjum.  

W skład Konsorcjum wchodzi 9 instytucji otoczenia biznesu: 

  • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Lider Konsorcjum),
  • Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu,
  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
  • Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
  • Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Bielsku-Białej,
  • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce,
  • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej,
  • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu oraz
  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie

Pożyczki przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów działalności firmy (obrotowe). Pożyczki nie wymagają wkładu własnego i są wolne od opłat i kosztów ich udzielenia. Przedsiębiorcy nie spłacają odsetek – spłacają jedynie kapitał i otrzymują zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej w wysokości odsetek, które w całości pokrywane są ze środków pomocowych.

Pożyczki udzielane będą dzięki projektowi realizowanemu przez BGK w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na podstawie umów z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem obu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19, przez wsparcie pożyczkami min. 3,4 tys. przedsiębiorstw, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Wartość projektu to 1,331 mld zł, z czego 1,228 mld zł z Funduszy Europejskich, sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach inicjatywy REACT-EU.

Więcej informacji na temat pożyczek płynnościowych POIR wraz z informacjami, jak złożyć wniosek o pożyczkę, znajduje się w zakładce POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE POIR.

 

 

Scroll to Top
Skip to content