24 maja 2017 – Szkolenie „Skuteczny Lider”

Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.„Skuteczny Lider”, które odbędzie się w dniu 09 czerwca 2017r.  w godzinach 8:00 – 16:30 w siedzibie Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o., ul Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (pracowników i wolontariuszy) z terenu subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego tj. m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego.
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • zarządzanie – fundament pracy lidera;
  • efektywny – Lider kto to taki;
  • sztuka motywowania – co zrobić by ludziom chciało się chcieć;
  • skuteczna komunikacja w zespole;
  • przełamywanie oporu;

Zajęcia będą łączyły część teoretyczną z praktyczną, m.in. zostanie przeprowadzony  wykład w oparciu o prezentację multimedialną, ćwiczenia indywidualne i grupowe, wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia, a trenerem.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz catering.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (wzory w załączeniu) do dnia  02  czerwca 2017r. na adres mailowy pmaj@rarinwestor.pl lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem 32 248-77-86 wew. 24. lub 501-307-145.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsza forma wsparcia dla każdego podmiotu poprzedzona jest diagnozą potrzeb PES i wytyczeniem indywidualnej ścieżki wsparcia. Po otrzymaniu zgłoszeń pracownik OWES skontaktuje się z każdym PES indywidualnie celem zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. oryginałów formularzy zgłoszeniowych, karta diagnozy dla PES, umowy doradczo – szkoleniowej, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia o wartości otrzymanej pomocy de minimis.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Scroll to Top
Skip to content