25 kwietnia 2022 – Nabór zgłoszeń do projektu „Nowa praca”

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ogłasza dodatkowy nabór zgłoszeń do projektu „Nowa praca” dla osób w wieku powyżej 30 lat. W ramach naboru do projektu zostanie zrekrutowana maksymalnie 1 osoba (decyduje kolejność zgłoszeń). Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie (aktualizacja z 02.2022r.).

Nabór trwać będzie od 25.04.2022 r. do 29.04.2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Nowa praca.

W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie oraz stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie (szczegóły w §3 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie).

Prosimy zwrócić uwagę na pobranie aktualnej wersji formularza zgłoszeniowego do projektu.

 

 

Scroll to Top
Skip to content