26 maja 2021 – Przedłużenie naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego projektu „Rozwój, firma, sukces!”

 

Niniejszym informuję, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. przedłuża nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!” do 30.06.2021 r.
 

Przypominamy, że osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest każdy uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z harmonogramem rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami, zgodnie z zasadami określonymi w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.

 

 

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content