27 czerwca 2019 – Podziękowanie

Podziękowanie za współpracę dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAR "INWESTOR" Sp. z o.o. Pana Grzegorza Konik

Z dniem 26 czerwca 2019 roku Członek Rady Nadzorczej RAR "INWESTOR" Sp. z o.o. Pan Grzegorz Konik przestał pełnić swoją funkcję w Spółce.
Zarząd RAR "INWESTOR" Sp. z o.o. dziękuje Panu Grzegorzowi Konik za jego udział i pracę w Radzie Nadzorczej
w okresie sprawowania funkcji Sekretarza i Zastępcy Przewodniczącego organu nadzorującego Spółkę.

 

Scroll to Top
Skip to content