29 czerwca 2020 – Informacja z ZUS ws. terminu złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek

 

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazujemy informacje, że 30 czerwca 2020 r. upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Jednym z warunków uzyskania zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dokumenty te należy złożyć do ZUS również nie później niż do 30 czerwca 2020 r. (chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zmienił się sposób składania wniosków. Od 24 czerwca 2020 r. wnioski:

  • o zwolnienie z opłacania składek (RDZ)
  • o świadczenie postojowe i o kontynuację jego wypłaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK)
  • o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO)
  • o udzielenie ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (RDU)

można składać tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wnioski złożone w inny sposób (papierowo, mailowo, przez ePUAP) nie będą rozpatrywane. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi terminu oraz sposobu składania wniosków.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie ZUS w zakładce O ZUS/aktualności.

 

 

Scroll to Top
Skip to content