29 września 2017 – Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej – rekrutacja

Jezeli chcesz wzmocnić swoje kompetencje liderskie i poszerzyć wiedze w obszarze ekonomii społecznej zapisz się do naszej Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej. Szkolenia będą odbywały się w siedzibie Rudzkiej Agencji Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o.

W Szkole Liderów Ekonomii Społecznej uczestniczyć mogą osoby które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego tj. m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiat tarnogórski, powiat lubliniecki, będące liderami, członkami, pracownikami lub wolontariuszami podmiotów ekonomii społeczn

Szkolenia będą odbywały się w siedzibie Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o., ul Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska. Zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe oraz catering.

Program szkolenia:

  • ABC ekonomii społecznej – podstawowe pojęcia, prawne podstawy zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (8h).
  • Jak diagnozować potrzeby lokalne (16h).
  • Pozyskiwanie funduszy na finansowanie działań w obszarze ekonomii społecznej (8h).
  • Praca metodą projektów w społecznościach lokalnych, podstawy zarządzania projektami (16h).
  • Trening umiejętności liderskich (16h)

Wszystkim uczestnikom oferujemy również możliwość skorzystania ze wsparcia merytorycznego w trakcie i po zakończeniu Szkoły w realizacji działań w swoich społecznościach lokalnych.

Terminy zjazdów:

  • 14-15.10.2017 (od godziny 8.00 do godziny 16.30) – Trening umiejętności liderskich (16h)
  • 22.10.2017 (od godziny 8.00 do godziny 16.30) – ABC ekonomii społecznej (8h).
  • 28-29.10.2017 (od godziny 8.00 do godziny 16.30) – Jak diagnozować potrzeby lokalne (16h).
  • 4.11.2017 (od godziny 8.00 do godziny 16.30) – Pozyskiwanie funduszy na finansowanie działań w obszarze ekonomii społecznej (8h).
  • 25-26.11.2017 (od godziny 8.00 do godziny 16.30) – Praca metodą projektów w społecznościach lokalnych, podstawy zarządzania projektami (16h).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych (wzory w załączeniu) do dnia 10 października 2017r. na adres mailowy mlipka@rarinwestor.pl lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem 32 248-77-86 wew. 24. lub 501-307-145.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsza forma wsparcia dla każdego poprzedzona jest diagnozą potrzeb PES i wytyczeniem indywidualnej ścieżki wsparcia. Po otrzymaniu zgłoszeń pracownik OWES skontaktuje się z każdym PES indywidualnie celem zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. oryginałów formularzy zgłoszeniowych, karta diagnozy dla PES, umowy doradczo – szkoleniowej, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się  o pomoc de minimis, oświadczenia o wartości otrzymanej pomocy de minimis.
Liczba miejsc: 12
Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w formularzu adres co najmniej 2 dni przed pierwszym zjazdem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Scroll to Top
Skip to content