6 kwietnia 2018 – Zmiana udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o. informuje, że otrzymała zgodę z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wszystkim uczestnikom w wysokości 850,00 PLN miesięcznie. Wobec tego maksymalna wnioskowana kwota wsparcia pomostowego przedłużonego wynosi 5100,00 PLN i przeznaczona jest dla wszystkich uczestników projektu (pierwotnie planowano przyznanie wsparcia dla 50% uczestników). Dodatkowo wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej dla uczestników projektu, które wynosiło maksymalnie 6 godzin, dostępne będzie w bardziej elastycznej formie (bez określenia limitu) dostosowanej do potrzeb uczestników.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z wyszczególnieniem zmian dostępny jest w zakładce 50 lat doświadczenia .

 

 

Scroll to Top
Skip to content