goal, business, idea-3535310.jpg

O Funduszu

Fundusz Pożyczkowy prowadzony przez Rudzką Agencję Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. jako poza bankowa instytucja finansowa udziela niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Śląski Klaster Finansowy

RAR INWESTOR Sp. z o.o. jest członkiem Śląskiego Klastra Finansowego powołanego do życia na podstawie stosownego porozumienia w dniu 15 listopada 2013 r.

Pożyczki płynnościowe POIR

Wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej.

Fundusz Pożyczkowy PROFIT BIS

Linia pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
Działanie 1.2. „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw”. 

Fundusz Pożyczkowy FP-IV

Linia pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Pożyczki dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w ramach Funduszu Pożyczkowego Komponent FP-IV.

Fundusz Pożyczkowy PROFIT

Linia pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt ten realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
Działanie 1.2. „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw”. 

Scroll to Top
Skip to content