Nabór wniosków na pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

W nawiązaniu  do zawartej w dniu 25.06.2024 r. Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr 2/PES/324/2024/IV/EFS/048 w ramach KONSORCJUM w składzie: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej, Fundacja Rozwoju Śląska, Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z o.o., działający wspólnie jako PARTNERZY FINANSUJĄCY ogłaszają:

NABÓR WNIOSKÓW na pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach programu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, który rozpoczynamy w dniu 11.07.2024r.

Środki przeznaczone na realizację programu POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ w Makroregionie południowym wynoszą łącznie: 7 000 000,00 zł. 

Instrument Finansowy w ramach projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” ukierunkowany jest na tworzenie i rozwój Podmiotów Ekonomii Społecznej na różnych etapach rozwoju, odpowiadając różnym ich potrzebom.

Zakłada się finansowanie pożyczek przeznaczonych dla PES w początkowym okresie ich działalności „POŻYCZKA NA START” oraz pożyczek umożliwiających rozwój tych podmiotów „POŻYCZKA NA ROZWÓJ”.

SZCZEGÓŁY – TUTAJ

Scroll to Top
Skip to content