Nowoczesna kadra - przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej


 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. wraz z  Zespołem Szkół nr 1, Zespołem Szkół nr 2, Zespołem Szkół nr 3, Zespołem Szkół nr 5 i Zespołem Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej (Realizatorzy Projektu) zaprasza do udziału w projekcie „Nowoczesna kadra - przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
DZIAŁANIE 11.2  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
PODDZIAŁANIE 11.2.3  Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 

Projekt skierowany jest do:

 • uczniów i uczennic ZS1, ZS2, ZS3, ZS5 i ZS7 w Rudzie Śląskiej (drugie klasy branżowych szkół pierwszego stopnia/drugie i trzecie klasy Techników)
 • nauczycieli i nauczycielek ZS1, ZS2, ZS3, ZS5 i ZS7 w Rudzie Śląskiej

 

W ramach projektu u czestnicy otrzymają wsparcie:

w przypadku uczniów i uczennic:

 • wyznaczenia indywidualnego planu działania
 • doradztwa edukacyjno – zawodowego wraz jobcoachingiem
 • warsztatów z autoprezentacji
 • warsztatów z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • kursów zawodowych pozwalających podnieść kompetencje zawodowe i zdobyć nowe kwalifikacje
 • kursów prawo jazdy
 • staży uczniowskich

w przypadku nauczycieli i nauczycielek:

 • studiów podyplomowych
 • kursów zawodowych pozwalających podnieść kompetencje zawodowe i zdobyć nowe kwalifikacje

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w ZS1, ZS2, ZS3, ZS5 i ZS7 w Rudzie Śląskiej, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli/nauczycielek zawodu, wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic ww. szkół dzięki organizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego z jobcoachingiem, staży uczniowskich oraz kursów zawodowych umożliwiających podnoszenie umiejętności, kompetencji i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych.


Wartość projektu:  1 961 490,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  1 667 266,50 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 31.12.2022r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

KONTAKT

Piotr Maj tel. 32 248 77 86 wew. 24, e-mail: pmaj@rarinwestor.pl

 


Dokumenty do pobrania - Regulamin odbywania stażu uczniowskiego w roku 2022:

Regulamin odbywania stażu - wersja aktualna [826 KB] PDF

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Umowa z pracodawcą - wersja aktualna [893 KB] PDF

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Umowa z uczestnikiem - [515KB] PDF

Załącznik nr 3 do regulaminu - Program stażu - [157KB] DOCX

Załącznik nr 4 do regulaminu - Dziennik przebiegu stażu [163 KB] DOCX

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy pracodawców - [134 KB] DOCX

Załącznik nr 5a do Regulaminu - Arkusz oceny podmiotu - [156 KB] DOCX

Załącznik nr 5b do Regulaminu - Oświadczenie opiekuna stażu - [155 KB] DOCX

Załącznik nr 6 do Regulaminu - Wniosek o stypendium - [158 KB] DOCX

Załącznik nr 7 do Regulaminu - Umowa powierzenie przetwarz.danych osob. -[146 KB] DOCX

Załącznik nr 8 do regulaminu -Zzaświadczenie ukończenia stażu - [160 KB] PDF

Załącznik nr 9 do Regulaminu - Wniosek o refundację wynagr.opiekuna - [757 KB] PDF

Załącznik nr 10 do Regulaminu - Wniosek o refundację - koszty org.stażu - [629 KB] PDF

Załącznik nr 10a - Oświadczenie pracodawcy - VAT - [155 KB] DOCX

Załącznik nr 11 do Regulaminu - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu - [159 KB] DOCX

Załącznik nr 12 do Regulaminu- Harmonogram stażu - [153 KB] DOCX

Załącznik nr 13 do Regulaminu - Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji - [152 KB] DOCX

Obowiązki i uprawnienia Stażysty - [155 KB] DOCX

OŚWIADCZENIE - numer rachunku bankowego - [152 KB] DOCX


Dokumenty do pobrania  (rok 2021) - Regulamin odbywania stażu uczniowskiego:

 

 

 


 

Dokumenty do pobrania dla podmiotów przyjmujących na staż (rok 2021):

 

 


 

Dokumenty do pobrania dla uczniów - stażystów (rok 2021):

 


Data aktualizacji: 12.07.2022 r.

 

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.