16 maja 2017 – Doskonalenie umiejętności personalnych i autoprezentacja dla zarządów, pracowników i wolontariuszy PES

Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu „Doskonalenie umiejętności personalnych i autoprezentacja dla zarządów, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniu 30  maja 2017 r.  w godzinach 8:00 – 16:30 w siedzibie Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o., ul Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (pracowników i wolontariuszy) z terenu subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego tj. m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego.

  • Celem zajęć będzie podniesienie poziomu kompetencji (wiedzy teoretycznej, umiejętności miękkich) z obszaru kreowania własnego wizerunku podczas spotkań biznesowych oraz uświadomienie znaczenia kompetencji miękkich dla rozwoju zawodowego i osobistego. Na szkoleniu zostanie poruszona tematyka z zakresu:
  • autoprezentacji zawodowej, w tym poszczególnych elementów składających się na wizerunek profesjonalisty takich jak: predyspozycji do pełnienia określonej roli zawodowej, siły pierwszego wrażenia, stylu komunikacji,
  • komunikacji interpersonalnej i barier leżących po stronie nadawcy lub odbiorcy komunikatu,
  • sposobów zapobiegania występowaniu zakłóceń w przekazie
  • zasad przygotowania i przeprowadzania prezentacji.

Zajęcia będą łączyły część teoretyczną z praktyczną, m.in. zostanie przeprowadzony  wykład w oparciu o prezentację multimedialną, ćwiczenia indywidualne i grupowe, wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia, a trenerem,

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz catering

Szkolenie poprowadzi Pani Aleksandra Zwyrtek – Tarach. Psycholog o I specjalności: psychologia pracy i organizacji. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a także poradnictwa zawodowego Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. Dyplomowany trener: Szkoły Trenerów MATRIK w Krakowie, BRAINSTORM w Mysłowicach, trener MES (szkoleń rekomendowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Czynny doradca zawodowy – przez 14 lat związana z publicznymi służbami zatrudnienia, od ponad 12 dodatkowo współpracująca z ośrodkami edukacyjnymi i firmami szkoleniowymi. Aktualnie zatrudniona w Biurze Karier Uniwersytetu Humanistyczno – społecznego SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Posiada zróżnicowane doświadczenie w pracy z osobami wywodzącymi się z różnych środowisk, zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i w grupowym..

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (wzory w załączeniu) do dnia 24  maja 2017r. na adres mailowy pmaj@rarinwestor.pl lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem 32 248-77-86 wew. 24. lub 501-307-145.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsza forma wsparcia dla każdego podmiotu poprzedzona jest diagnozą potrzeb PES i wytyczeniem indywidualnej ścieżki wsparcia. Po otrzymaniu zgłoszeń pracownik OWES skontaktuje się z każdym PES indywidualnie celem zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. oryginałów formularzy zgłoszeniowych, karta diagnozy dla PES, umowy doradczo – szkoleniowej, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia
o wartości otrzymanej pomocy de minimis.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Scroll to Top
Skip to content