16 maja 2017 – Wyniki oceny wniosków na utworzenie stanowiska pracy w istniejących PES

W dniu 12 maja 2017 r. w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 6 Komisja Oceny Wniosków poddała ocenie merytorycznej wnioski na utworzenie stanowisk pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

Scroll to Top
Skip to content