19 kwietnia 2022 – Lista rankingowa I naboru biznesplanów projektu „Rozwój, firma, sukces!”

 

Wyniki ocen w ramach I. naboru biznesplanów projektu "Rozwój, firma, sukces!" przeprowadzonego w dniach 21.03.- 25.03.2022 r.

 

L.p. NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANU ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1. 1/BP/RFS/2022 93

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content