30 grudnia 2016 – Cykl szkoleń „SZKOŁA LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” zaprasza do udziału w cyklu szkoleń „SZKOŁA LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji liderskich osób działających na rzecz środowisk lokalnych, zwiększenie efektywności i profesjonalizmu ich działalności   w obszarze ekonomii społecznej.

W Szkole Liderów Ekonomii Społecznej uczestniczyć mogą osoby które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego tj. m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiat tarnogórski, powiat lubliniecki, będące liderami, członkami, pracownikami lub wolontariuszami podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie ww. powiatów.

Szkolenia będą odbywały się w siedzibie Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o., ul Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska. Zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe i wyżywienie.

Program szkolenia:

  • ABC ekonomii społecznej – podstawowe pojęcia, prawne podstawy zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (8h).
  • Jak diagnozować potrzeby lokalne (16h).
  • Pozyskiwanie funduszy na finansowanie działań w obszarze ekonomii społecznej (8h).
  • Praca metodą projektów w społecznościach lokalnych, podstawy zarządzania projektami (16h).
  • Trening umiejętności liderskich (16h)

Terminy zjazdów:

  • 21-22.01.2017 (od godziny 8.00 do godziny 16.30) – Trening umiejętności liderskich (16h)
  • 04.02.2017 (od godziny 8.00 do godziny 16.30) – ABC ekonomii społecznej (8h).
  • 18-19.02.2017 (od godziny 8.00 do godziny 16.30) – Jak diagnozować potrzeby lokalne (16h).
  • 26.02.2017 (od godziny 8.00 do godziny 16.30) – Pozyskiwanie funduszy na finansowanie działań

w obszarze ekonomii społecznej (8h).

  • 11-12.03.2017 (od godziny 8.00 do godziny 16.30) – Praca metodą projektów w społecznościach lokalnych, podstawy zarządzania projektami (16h).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (wzory w załączeniu) do dnia 16 stycznia 2017r. na adres mailowy mlipka@rarinwestor.pl lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem 32 248-77-86 wew. 24. lub 501-307-145.

Liczba miejsc: 12

Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany
w formularzu adres co najmniej 2 dni przed pierwszym zjazdem.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Scroll to Top
Skip to content