9 stycznia 2017 – Pomoc de minimis w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. realizująca projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion centralny zachodni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020. informuje, iż pomoc de minimis na wsparcie doradczo-szkoleniowe w ramach OWES udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r, w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U z 2015r. poz.1073) o numerze referencyjnym SA.43592(2015/X)

Scroll to Top
Skip to content