5 lutego 2021 – Ruszamy z rekrutacją !

Już od poniedziałku 8.02 rozpoczynamy rekrutację do projektu "Ku Lepszej Przyszłości !" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

 

Co oferujemy?

Dla uczestników:

 • Indywidualną Ścieżkę Reintegracji;
 • Warsztaty asertywności i pracy w zespole;
 • Warsztaty z kreowania wizerunku;
 • Indywidualne wsparcie doradcy osobistego;
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne;
 • Kuferki kosmetyczne;
 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe;
 • 6-cio miesięczne płatne staże zawodowe;
 • Zwrot kosztów dojazdów na warsztaty, szkolenia i staże;
 • Pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Dla rodzin uczestników:

 • Wsparcie opiekuna środowiskowego;
 • Wsparcie prawne, księgowe, konsultacje zdrowotne i inne niezbędne wsparcie w ramach Mobilnego Punktu Eksperckiego;
 • Warsztaty edukacyjne z robotyki (dla uczestników projektu i ich dzieci);

 

Dla kogo?

 • mieszkańców Rudy Śląskiej, Bytomia, Chorzowa, Katowic, Świętochłowic, Zabrza, powiatu gliwickiego powiatu mikołowskiego;
 • osób lub rodzin korzystających z pomocy społecznej;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • osób z niepełnosprawnością.

 

Masz pytania dotyczące projektu? 

Napisz: mlipka@rarinwestor.pl

Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 22 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)

Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o., ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska

Więcej informacji w zakładce: Ku lepszej przyszłości!

Scroll to Top
Skip to content