Ogłoszenia


14 września 2021 - Rozpoczęcie naboru zgłoszeń do projektu "Nowa praca"

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 14.09.2021r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Nowa praca” dla kobiet w wieku powyżej 30 lat. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 05.10.2021 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Nowa praca.

W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie oraz stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie (szczegóły w §3 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie).

Prosimy zwrócić uwagę na pobranie aktualnej wersji formularza zgłoszeniowego do projektu.

 


25 czerwca 2021 - Przedłużenie naboru zgłoszeń do projektu "Nowa praca"

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że nabór zgłoszeń do projektu „Nowa praca” ogłoszony w dniu 17.06.2021 r. został przedłużony i trwać będzie do 01.07.2021 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 24 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Nowa praca.

 


21 czerwca 2021 - Zapytanie ofertowe nr 01/06/2021/NP dotyczy usługi zapewnienia cateringu podczas warsztatów autoprezentacji z modułem aktywnego poszukiwania pracy w projekcie "Nowa praca".

Dokumenty do pobrania:


18 czerwca 2021 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 

Niniejszym informuję, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”. Nabór trwać będzie od 01.07.2021 r. do 31.10.2021 r.

Osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego jest każdy uczestnik projektu, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć wypełniony Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego z harmonogramem rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami, zgodnie z zasadami określonymi w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, w terminie 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego. Uczestnicy projektu wnioskują o otrzymywania wsparcia na okres kolejnych 6 miesięcy, tzn. do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, w wysokości do 2 800,00 zł (w tym wkład własny) miesięcznie.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.

 

 


15 czerwca 2021 r. - Zapytanie ofertowe nr 02/06/2021/KLP

Dokumenty do pobrania:


26 maja 2021 r. - Przedłużenie naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Rozwój, firma, sukces!"

 

Niniejszym informuję, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. przedłuża nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!” do 30.06.2021 r.
 

Przypominamy, że osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest każdy uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z harmonogramem rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami, zgodnie z zasadami określonymi w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.

 

 


5 maja 2021 r. - Lista rankingowa VI naboru biznesplanów projektu "Rozwój, firma, sukces!"

 

Lista rankingowa dot. projektu "Rozwój, firma, sukces!":

wyniki ocen w ramach VI. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 26.04-30.04.2021 r.

Lp. NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANU ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1. 14/BP/RFS/2021 100
2. 22/BP/RFS/2021 100
3. 16/BP/RFS/2021 99
4. 25/BP/RFS/2021 99
5. 19/BP/RFS/2021 98
6. 27/BP/RFS/2021 98
7. 23/BP/RFS/2021 97
8. 24/BP/RFS/2021 97
9. 15/BP/RFS/2021 97
10. 18/BP/RFS/2021 96
11. 21/BP/RFS/2021 94
12. 26/BP/RFS/2021 92
13. 20/BP/RFS/2021 90,5
14. 17/BP/RFS/2021 90
15. 13/BP/RFS/2021 87,5

27 kwietnia 2021 r. - Lista rankingowa V naboru biznesplanów projektu "Rozwój, firma, sukces!"

 

Lista rankingowa dot. projektu "Rozwój, firma, sukces!":

wyniki ocen w ramach V. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 19.04-23.04.2021 r.

Lp. NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANU ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1. 7/BP/RFS/2021 100
2. 8/BP/RFS/2021 100
3. 9/BP/RFS/2021 99
4. 10/BP/RFS/2021 98,5
5. 12/BP/RFS/2021 94
6. 11/BP/RFS/2021 92,5

20 kwietnia 2021 r. - Lista rankingowa IV naboru biznesplanów projektu "Rozwój, firma, sukces!"

Lista rankingowa dot. projektu "Rozwój, firma, sukces!":

wyniki ocen w ramach IV. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 12.04-16.04.2021 r.

Lp. NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANU ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1. 4/BP/RFS/2021 97,5
2. 6/BP/RFS/2021 96
3. 5/BP/RFS/2021 95

14 kwietnia 2021 r. - Lista rankingowa III naboru biznesplanów projektu "Rozwój, firma, sukces!"

 

Lista rankingowa dot. projektu "Rozwój, firma, sukces!":

wyniki ocen w ramach III. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 06.04-09.04.2021 r.

Lp. NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANU ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1. 3/BP/RFS/2021 96

 

 


09 kwietnia 2021 r. - Lista rankingowa II naboru biznesplanów projektu "Rozwój, firma, sukces!"

 

Lista rankingowa dot. projektu "Rozwój, firma, sukces!":

wyniki ocen w ramach II. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 29.03.- 02.04.2021 r.

Lp. NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANU ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1. 2/BP/RFS/2021 88,5

 

 


02 kwietnia 2021 r. - Lista rankingowa I naboru biznesplanów projektu "Rozwój, firma, sukces!"

 

Lista rankingowa dot. projektu "Rozwój, firma, sukces!":

wyniki ocen w ramach I. naboru biznesplanów przeprowadzonego w dniach 22.03.- 26.03.2021 r.

Lp. NR IDENTYFIKACYJNY BIZNESPLANU ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1. 1/BP/RFS/2021 95

 

 


19 marca 2021 r. - Informacja o naborze wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego do projektu "Rozwój, firma, sukces!"

 

Niniejszym informuję, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”. Nabór trwać będzie od 29.03.2021 r. do 18.06.2021 r.

Osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest każdy uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego  wsparcia pomostowego z harmonogramem  rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami, zgodnie z zasadami określonymi w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.

 


17 marca 2021 r. - Informacja o rozpoczęciu naboru biznesplanów do projektu "Rozwój, firma, sukces!"

Informujemy, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”. Nabór trwać będzie od 22.03.2021 r. do 30.04.201921 r., w następujących okresach:

  • I. 22.03.- 26.03.2021 r.
  • II. 29.03.- 02.04.2021 r.
  • III. 06.04.- 09.04.2021 r.
  • IV. 12.04.- 16.04.2021 r.
  • V. 19.04.- 23.04.2021 r.
  • VI. 26.04.- 30.04.2021 r.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami określonymi w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.
Każdemu uczestnikowi przysługuje pomoc oficera dotacyjnego, w wymiarze 6 godzin, w techniczno - formalnym wypełnieniu biznesplanu. Oficer będzie kontaktować się indywidualnie z każdym uczestnikiem.
W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.

Dokument do pobrania 


27 października 2020 r. - Ogłoszenie o rekrutacji do projektu "Rozwój, firma, sukces!"

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania.


5 październik 2020 - Zapytanie ofertowe nr 02/10/2020/NP.

Dokumenty do pobrania:


2 października 2020 r. - Rozwój, firma, sukces!


11 sierpnia 2020 r. - Warsztaty Liderów Lokalnych

Dokumenty do pobrania:


6 lipca 2020 - Zapytanie ofertowe nr 01/07/2020/PP

Dokumenty do pobrania:


6 lipca 2020 - Zapytanie ofertowe nr 01/07/2020/TCTP

Dokumenty do pobrania:


03 października 2019 r. - Warsztaty Liderów Lokalnych

Dokumenty do pobrania:


16 września 2019 - Zapytanie ofertowe nr 01/09/2019/PO

Dokumenty do pobrania:


15 maja 2019 - Zapytanie ofertowe nr 01/05/2019/MMZ

Dokumenty do pobrania:


28 grudnia 2018 - Zapytanie ofertowe nr 01/01/2019/BARI

Dokumenty do pobrania:


8 listopada 2018 - Protokół z zapytania ofertowego nr 03/10/2018/PO

Dokumenty do pobrania:


6 listopada 2018 - Zapytanie ofertowe nr 01/11/2018/BARI

Dokumenty do pobrania:


31 października 2018 - Zapytanie ofertowe nr 03/10/2018/PO

Dokumenty do pobrania:


30 października 2018 - Zapytanie o cenę

Dokumenty do pobrania:


26 października 2018 - Zapytanie o cenę

Dokumenty do pobrania:


24 października 2018 - Zapytanie ofertowe nr 04/10/2018/KZBIS

Dokumenty do pobrania:


19 października 2018 - Zapytanie o cenę - projekt Kierunek zmiana - bis! 

Dokumenty do pobrania:

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.